DAFTAR NAMA KETUA TANFIDIYAH KEC. LIMPUNG DARI MASSA KE MASSA1.  KH. Nur khozin                                1971 s/d 1976
2.  KH. Muhammad Busro                    1976 s/d 1981
3.  KH. M. Ridwan                        1981 s/d 1986
4.  KH. Zainal Arifin                              1986 s/d 1991
5.  KH. Abdul Kholiq                             1991 s/d 1996
6.  KH. Abdus Syakur                           1996 s/d 2001
7.  KH. Abdul Kholiq                             2001 s/d 2006 – 2006 s/d 2011
8.  KH. M  Sulthon Syai’ir, SQ              2011 s/d 2016
9. KH. Syaekhur Rozi                          2016 s/d 2021

Share on Google Plus

About khoirul ibad

0 comments: