Laporan Koin Babadan Maret 2 Th.2018

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 6406 ALIYAH 04/03  Rp                    8.000
2 9776 NAHRIYAH 04/03  Rp                    8.000
3 8375 AKHYAR 04/03  Rp                    4.000
4 6456 JUARTI 04/03  Rp                 13.000
5 6471 SUNDARTI 04/03  Rp                    5.000
6 6370 SUBUT 04/03  Rp                    2.900
7 6474 SURATI 04/03  Rp                    5.000
8 6376 ISAH 04/03  Rp                    4.000
9 6364 TRI 04/03  Rp                    8.000
10 6410 TURASEH 04/03  Rp                    4.000
11 6476 DASRI 04/03  Rp                 13.000
12 6464 YAYUK 04/03  Rp                    8.000
13 6459 ER 04/03  Rp                    4.000
14 6465 PUJI 04/03  Rp                    8.000
15 6460 SUS 04/03  Rp                    8.000
16 6416 SUTIYAH 04/03  Rp                    4.500
17 6411 SURIYATI 04/03  Rp                    6.000
18 6413 MUYANAH 04/03  Rp                    4.000
19 6407 JUMIA'ATI 04/03  Rp                             -
20 6409 NUR KHASANAH 04/03  Rp                    8.000
21 6405 MUGIARTI 04/03  Rp                    4.000
22 6468 HJ NGATINAH 04/03  Rp                 11.000
23 6374 ROHYATI 04/03  Rp                    6.000
24 9770 MUKHASANAH 04/03  Rp                    5.000
25 6463 MUAWANAH 04/03  Rp                    5.000
26 6467 MUAYAH 04/03  Rp                    4.000
27 6450 MISTIYAH 04/03  Rp                             -
28 6373 ROATI 04/03  Rp                    4.000
29 9773 LATUN 04/03  Rp                    4.000
30 6375 SOPIYAH 04/03  Rp                    4.000
31 6372 YANTI 04/03  Rp                    8.000
32 6379 SITI AMINAH 04/03  Rp                    8.000
33 9336 MUN 04/03  Rp                             -
34 6473 SAKIMAH 04/03  Rp                    7.000
35 6460 ARIYAH 04/03  Rp                    8.000
36 6378 RUSTIYAH 04/03  Rp                    5.000
37 6380 MASPUAH 04/03  Rp                    4.000
38 6462 SOLEKHA 04/03  Rp                 12.000
39 6412 SUMANAH 04/03  Rp                    4.000
40 6457 SUMIYATI 04/03  Rp                    8.000
41 6454 NUR HIDAYAH 04/03  Rp                    4.000
42 6414 NURUL AINI 04/03  Rp                    4.000
43 6478 MUNAYAH 04/03  Rp                    4.000
44 6771 NARTI P 04/03  Rp                    4.000
45 6371 NARTI B 04/03  Rp                             -
46 6469 SIMU 04/03  Rp                    4.000
47 6455 MAFTUKHA 04/03  Rp                 12.000
48 6461 SUMINAH 04/03  Rp                    6.000
49 6472 TUKIYAH 04/03  Rp                    4.000
50 6408 INAWAROH 04/03  Rp                 13.000
51 6377 NUR FAIZAH 04/03  Rp                    6.000
52   DONASI RT 04/03    Rp                             -
53 8383 ROHYATI 04/03  
54 6415 IDAH 04/03  Rp                    5.000
55 9775 JUNAENAH 04/03  Rp                 12.000
56 9773 MBAK TRI 04/03  
57 8378 AMIN 04/03  Rp                    4.000
58 6475 YATMI 04/03  Rp                    6.000
59 8384 TUNYATI 04/03  
60 6470 SARYATI 04/03  Rp                    5.000
61 9335 MISKIYAH 04/03  Rp                    4.000
62 5506 BAWON 04/02  Rp                 20.500
63 5513 DAYAH 04/02  Rp                 10.000
64 5918 TUJANAH 04/02  Rp                 21.000
65 5512 HJ ATIK 04/02  Rp                 11.000
66 5511 SOLEKHAH 04/02  Rp                 19.000
67 5509 MASUDAH 04/02  Rp                    9.000
68 9884 ISTIKHOROH 04/02  Rp                 10.000
69 5924 KHOTIJAH 04/02  Rp                 11.000
70 9882 NINIK 04/02  Rp                 17.500
71 5505 SRI WAYATI 04/02  Rp                 14.500
72 9881 KISWATI 04/02  Rp                    7.500
73 5921 ZAENUDIN 04/02  Rp                 50.500
74 9342 HJ YUHRIYAN 04/02  Rp                    6.000
75 9881 SRI KHAYATI 04/02  Rp                 10.000
76 9873 MUNAWAROH 04/02  Rp                    9.500
77 9341 KUMYATI 04/02  Rp                 13.500
78 9876 EVA 04/02  Rp                 34.500
79 9874 RATMI 04/02  Rp                 10.500
80 9344 ROKHAYATI 04/02  Rp                    9.500
81 9339 SANTI 04/02  Rp                 12.000
82 9879 AYATI 04/02  Rp                 10.500
83 9877 SIHUN 04/02  Rp                 11.000
84 9875 KHOMSATUN 04/02  Rp                    4.500
85 9879 MISTIYAH 04/02  Rp                    5.000
86 9343 WURYANI 04/02  Rp                 37.000
87 9340 ENI 04/02  Rp                 41.500
88 9337 YIRAH 04/02  Rp                 14.000
89 9338 WIWIK 04/02  Rp                 10.000
90 5983 NUR FADHILAH 04/02  Rp                 35.000
91 5919 RINA 04/02  Rp                             -
92 9880 PUJI 04/02  Rp                 10.000
93 7284 SYAIFUDIN    Rp                 12.000
94 7286 DARIYAH    Rp                 15.000
95 5922       Rp                 14.000
96 9197 SURATI 03/01  Rp                    5.000
97 9194 SRI MULYATI 03/01  Rp                             -
98 9167 NUR HIDAYAH 03/01  Rp                             -
99 9192 MUKAMHAH 03/01  Rp                 14.500
100 9181 NASRIPAH 03/01  Rp                 15.000
101 9184 HJ YUNI 03/01  Rp                 25.000
102 9183 HJ BAWON H 03/01  Rp                             -
103 9187 INDULIPAH 03/01  Rp                 18.500
104 9186 PURWANINGSIH 03/01  Rp                 31.500
105 9185 WITRI YULIANTO 03/01  Rp                 10.500
106 9169 CAHYUNI 03/01  Rp                             -
107   TRI SULISTIYANI 03/01  Rp                 23.000
108 9178 HJ ALFIAH 03/01  Rp                 16.500
109 9189 IKA WIDIYOWATI 03/01  Rp                    9.000
110 9172 SHOPIYAH 03/01  Rp                    3.000
111 9191 NASIHATUN 03/01  Rp                    5.000
112 9864 KOMARIYAH 03/01  Rp                    6.400
113 9865 RIHAYAH 03/01  Rp                 71.500
114 9866 SITI MAONAH 03/01  Rp                 14.000
115 9863 ZUBAEDAH 03/01  Rp                    6.300
116 9862 HERLINA 03/01  Rp                    5.800
117 9166 YULIANTI 03/01  Rp                 15.400
118 9198 AMANAH 03/01  Rp                             -
119 9869 SRI PUJIATI 03/01  Rp                 15.400
120 9861 ENI 03/01  Rp                 14.500
121 9190 MURNI 03/01  Rp                 11.200
122 9810 B SURIP 03/01  Rp                    4.300
123 9867 NGADEMI 03/01  Rp                    5.800
124 9868 KARYUTI 03/01  Rp                    2.500
125 9855 KURNIAWATI 03/01  Rp                    3.800
126 9174 CAHYANINGSIH 03/01  Rp                    5.000
127 9856 NURIYAH 03/01  Rp                 11.000
128 9176 NURJANAH 03/01  Rp                    8.000
129 9168 KHAERONAH 03/01  Rp                    9.800
130 6170 NURYANTO 03/01  Rp                    5.400
131 9199 MURSINAH 03/01  Rp                    5.000
132 9860 SUMIRAH 03/01  Rp                             -
133 9179 YUNI KHOLIFAH 03/01  Rp                    7.400
134 9180 JUNATI 03/01  Rp                 10.000
135 9872 WAGIEM 03/01  Rp                 17.800
136 9857 NUR BAITI 03/01  Rp                             -
137 9175 DWI ROKHANAH 03/01  Rp                    5.000
138 9171 RIRIN HARYANTI 03/01  Rp                    5.500
139 9165 MARLINA    Rp                    6.000
140 9196 RAUMI    Rp                    6.100
141 9173 NUR CHASANAH    Rp                    3.000
142 9200 AMANAH    Rp                             -
143 9859 SURIYAH    Rp                 10.500
144 9854 MUJIASIH    Rp                 10.000
145 9182 SRI TRYATNI    Rp                    8.000
146 9871 ZUBAIDAH    Rp                             -
147   ISTIQOMAH    Rp                    9.800
148   NURUL WIJAYANTI    Rp                 10.000
149   HARTI 03/01  Rp                 24.500
150 7303 A. KHANDIK 01/04  Rp                    6.000
151 7960 TAHRINI 01/04  Rp                    3.000
152 7302 MUNGSIPAH 01/04  Rp                    7.000
153 7304 ROKHAMAH/SAMANI 01/04  Rp                    4.500
154 7297 SANTUKO/KOTARIYAH 01/04  Rp                    9.000
155 7299 FAUZI/MUKARAMAH 01/04  Rp                 10.000
156 7294 BISRI/MUTAMIMAH 01/04  Rp                    6.000
157 7298 NUR KHOZIN 01/04  Rp                    5.000
158   MAHMUDAH 01/04  Rp                 21.000
159 7300 MUTORI 01/04  Rp                 10.000
160 7301 MUSTOLIH 01/04  Rp                    7.000
161 7296 NAHROWI 01/04  Rp                    5.400
162   SABIT 01/04  Rp                 20.000
163 7293 HAMDI 01/04  Rp                 20.000
164 9820 SAMUJI 01/04  Rp                 12.000
165 5951 PALAL 01/04  Rp                    7.000
166 9819 NUR KHALIM 01/04  Rp                 10.000
167 7295 TOHA 01/04  Rp                 14.900
168 9821 SUMYATI 01/04  Rp                    9.000
169 9813 TIONO 01/04  Rp                 19.200
170 9822 PAHROJI 01/04  Rp                    8.500
171 9823 YUSUF 01/04  Rp                    3.800
172 9815 SOFA 01/04  Rp                 13.000
173 9824 M ROSYID 01/04  Rp                    8.300
174 9818 KHAMIDIN 01/04  Rp                    3.900
175 9817 NUR HADI 01/04  Rp                 14.000
176 9816 MASYHUDI 01/04  Rp                             -
177 7199 MAESAROH 01/04  Rp                    4.500
178 7198 SUROTO 01/04  Rp                 15.000
179 7201 YAYAH 01/04  Rp                 11.700
180 7204 BOHARI 01/04  Rp                    5.100
181 7207 KATORIYO 01/04  Rp                    5.700
182 7280 A KHOLIK 01/04  Rp                    8.500
183 7205 MAKSUM 01/04  Rp                 10.000
184 7206 SUHARTO 01/04  Rp                 13.000
185 7208 MATORI 01/04  Rp                 14.700
186 7297 RAIKIN 01/04  Rp                             -
187 7203 RAIKIN 01/04  Rp                    6.000
188 7202 DUL NASIR 01/04  Rp                    4.000
189 9804 PATIKHIN 01/04  Rp                 10.500
190 7245 YOMO 01/04  Rp                    5.000
191 7246 PAIDI 01/04  Rp                    6.400
192 7249 KADRI 01/04  Rp                    4.500
193 7247 MAKHROZI 01/04  Rp                    5.000
194 7248 MESADI 01/04  Rp                    9.700
195 7255 MUHTASUN 01/04  Rp                 11.500
196 7250 HARYANTO 01/04  Rp                    7.500
197 7251 SUKHANI 01/04  Rp                    9.000
198 7254 KHUMAIDI 01/04  Rp                    6.000
199 7252 TURMUDI 01/04  Rp                    8.000
200 5957 INAZAH 01/04  Rp                    8.000
201 7256 RUKAYAH 01/04  Rp                    6.500
202 7256 NUR YANTO 01/04  Rp                 19.900
203 5956 SIBENG SAOMI 01/04  Rp                             -
204 5910 MUJIAH 01/04  Rp                    7.300
205 5969 MASUDAH 03/04  Rp                 10.700
206 9721 LILLIK 03/04  Rp                    3.700
207 9720 TUKIYAH 03/04  Rp                    6.400
208 9720   03/04  Rp                    8.900
209 9723 BAWON 03/04  Rp                    6.200
210 9728 ROIDAH 03/04  Rp                 11.400
211 7231 ROMDIYAH 03/04  Rp                             -
212 7221 MUNAH 03/04  Rp                    6.300
213 7226 KHOLISAH 03/04  Rp                 12.300
214 7228 AMITI 03/04  Rp                    5.500
215 7222 ZAHROTUN NISAK 03/04  Rp                    5.000
216 7230 EKA 03/04  Rp                             -
217 7223 SAIDAH 03/04  Rp                    5.000
218 5971 JUMINAH 03/04  Rp                 23.000
219 5961 AMINAH 03/04  Rp                 27.500
220   ROIPATU 03/04  Rp                    5.000
221 5964 ZAENURI 03/04  Rp                    4.500
222   KHURIPAH 03/04  Rp                 15.000
223   AISAH 03/04  Rp                    7.500
224 5963 WATIK 03/04  Rp                    4.500
225 9825 RUKAYAH 03/04  Rp                    9.000
226 9827 MAKMUROH 03/04  Rp                    5.500
227 9829 MAEMUNAH 03/04  Rp                    5.500
228 9832 MASEHAH 03/04  Rp                             -
229 9831 MUSLIHAH 03/04  Rp                 18.000
230 9834 NURFADLILAH 03/04  Rp                    5.000
231 9836 YANTI 03/04  Rp                    6.000
232 5938 RUMI'AH 03/04  Rp                    3.500
233 5966 PUJI H 03/04  Rp                    7.500
234 9722 YUNAENAH 03/04  Rp                             -
235 9835 NUR HIDAYAH 03/04  Rp                    5.500
236 9726 SRI MUAWANAH 03/04  Rp                             -
237 9723 KHOTIMAH 03/04  Rp                 11.000
238 9724 TIAMAH 03/04  Rp                    4.000
239 9719 MUNTIRAH 03/04  Rp                    3.000
240 5959 ARMUSANAH 03/04  Rp                    7.000
241   RIHANIYAH 03/04  Rp                 10.000
242   MUNDRIYAH 03/04  Rp                    6.500
243 5967 ALKOMAH 03/04  Rp                 10.000
244   NAHARI 03/04  Rp                             -
245 9826 MUKTI 03/04  Rp                             -
246   MAEMUNAH 03/04  
247 5965 NURYASIN    
248 9729 YATIMAH    Rp                    4.000
249 9718 RONDIYAH    Rp                 13.600
250 4403 ZUMROTUN    Rp                 12.600
251 7224 BASIROH    Rp                    9.500
252 4406 KHOTIJAH    Rp                    7.600
253   NURUL    
254 7232 SAONAH    Rp                 10.300
255 7227 NUR FAIZAH    
256 7225 HARMUNIS    
257 4404 SUTIYAH    Rp                    9.100
258 7229 SOIMAH    
259 4402 MUNARIYAH    
260 9828 MAWARTI    
261   AYALI    
262   NAPSIYAH    
263   MARWIYAH    Rp                 10.000
264   TIYOSO    
265   SAEFI    
266 4371 SAKDIYAH    Rp                 12.000
267   RISNA    Rp                    5.000
268   SOLEH    Rp                    1.800
269   SUNDRI    Rp                 11.300
270   SOIM     Rp                 20.900
271   NASRUL    Rp                    5.000
272   PIPAH    Rp                    4.000
273   ANISAH    Rp                    5.000
274   NISROHAH    Rp                    8.000
275   ST KOSARI    Rp                 12.500
276   HINDUN    Rp                    3.500
277 6433 RIBUT 05/03  Rp                    5.000
278 6440 KASTINI 05/03  Rp                    4.000
279 6435 JARIYAH 05/03  Rp                    7.000
280 7120 PIATUN 05/03  Rp                    5.000
281 6431 ZAKIATUL 05/03  Rp                    5.000
282 6400 MULYATI 05/03  Rp                    6.500
283 6395 ALFIATI 05/03  Rp                    7.900
284 6393 PONITI 05/03  Rp                    2.000
285 6398 SUKADI 05/03  Rp                    4.500
286 6403 TUATMI 05/03  Rp                    5.000
287 9227 KOMARUDIN 05/03  Rp                    5.000
288 6396 MATIMAH 05/03  Rp                    5.000
289 6429 LILIS STYOWATI 05/03  Rp                    5.000
290 6404 RONDIYAH 05/03  Rp                    6.700
291 6437 RUMAYAH 05/03  Rp                    5.000
292 6434 SUHARTI 05/03  Rp                 10.000
293 9229 JUWARMAN 05/03  Rp                    5.000
294 9213 MUANAH 05/03  Rp                 10.000
295 9223 MUSNIAH 05/03  Rp                    6.200
296 9219 ROFIATUN 05/03  Rp                             -
297 7096 TITIS 05/03  Rp                 15.000
298 783 KHOMSATUN 05/03  Rp                 21.100
299 9214 DWIK 05/03  Rp                 15.000
300 9812 ISTIANAH 05/03  Rp                    5.000
301 9230 SURINAH 05/03  Rp                 10.000
302 9232 SITI MUNIROH 05/03  Rp                    4.900
303 4078 ISTIKOMAH 05/03  Rp                 10.000
304 7089 BAWON 05/03  Rp                 10.000
305 6432 MUKHAYATI 05/03  Rp                    5.000
306 7111 TRI WAHYUNI 05/03  Rp                    9.000
307 7118 INDAYAH 05/03  Rp                    6.900
308 7098 TRIANAH 05/03  Rp                    2.000
309 7115 SOPIYAH 05/03  Rp                    8.000
310 9234 MAFUDIN 05/03  Rp                    3.000
311 7086 ALIMIYAH 05/03  Rp                 14.000
312 7085 RUANAH 05/03  Rp                    8.700
313 6438 ZAENAP 05/03  Rp                 15.500
314 9218 SUMILAH 05/03  Rp                 10.900
315 7091 SRI 05/03  Rp                    7.500
316 9235 KUNAENAH 05/03  Rp                    7.000
317 9215 YULIANTI 05/03  Rp                    6.000
318 7092 SITI AROFAH 05/03  Rp                 10.000
319 7093 NUR YASIN 05/03  Rp                 17.500
320 7097 SUWANTI 05/03  Rp                    7.000
321 9216 NUR KHAYATI 05/03  Rp                 14.200
322 711 KHOTIMAH 05/03  Rp                    4.800
323 9236 AYIYAH 05/03  Rp                    5.000
324 7083 MUSYAROFAH 05/03  Rp                    2.000
325 7095 SUNARTI 05/03  Rp                    5.000
326 7123 SHOLEKHA 05/03  Rp                 18.100
327 9233 KOWIYAH 05/03  Rp                    6.000
328 9221 UMAYAH 05/03  Rp                 10.000
329 4090 ROSIDAH 05/03  Rp                    6.000
330 7080 FARIDAH 05/03  Rp                    6.000
331 7088 KARNI 05/03  Rp                    8.500
332 7124 NASRI'AH 05/03  Rp                 10.000
333 9222 KUSWANTO 05/03  Rp                             -
334 7077 ISWATUL 05/03  Rp                    5.000
335 9217 UMPRIYAH 05/03  Rp                 16.500
336 9225 NUR KHASANAH 05/03  Rp                 20.000
337 7084 WINDHOH 05/03  Rp                    4.000
338 9226 KHOLISIN 05/03  Rp                    5.500
339 7081 SUCI 05/03  Rp                    4.400
340 9220 KOSBANDIYAH 05/03  Rp                 15.500
341 7082 PARTONO 05/03  Rp                             -
342 6402 JUWARIYAH 05/03  Rp                    5.000
343 6436 KIPTIYAH 05/03  Rp                    5.000
344 6430 WIWIT 05/03  Rp                    5.200
345 6397 BURYATI 05/03  Rp                    5.000
346 6394 KASTUMI 05/03  Rp                    4.000
347 7099 SUPREK 05/03  Rp                    3.000
348 7079 ALIYAH 05/03  Rp                    5.000
349 6399 KOMNIK 05/03  Rp                    5.000
350 7094 YUHRIYAH 05/03  Rp                    5.000
351 6401 BANDIYAH 05/03  Rp                    5.000
352 9231 SAFARI 05/03  Rp                    5.000
353 9224 LUMPRAH 05/03  Rp                    7.000
354 6439 ASRIYAH 05/03  Rp                    5.000
355 7087 KASTIYAH    Rp                 10.500
356 7116 TOBI'IN    Rp                             -
357   DWIK PRASTIYO    Rp                    5.600
358 7312 RINI INAYATI 2/1  Rp                 43.000
359 7311 EMA WIJAYANTI 2/1  Rp                 20.000
360 9661 ISWATUN KHASANAH 2/1  Rp                 20.000
361 7315 MIMIN 2/1  Rp                 15.500
362 9665 DEWI SUCIATI 2/1  Rp                 34.000
363 7212 RIBUT DARYATI 2/1  Rp                 12.000
364 9644 HJ. BANDIYAH 2/1  Rp                 20.000
365 7220 SANTI 2/1  Rp                 20.000
366 9634 KARTINAH 2/1  
367 7307 ANIS 2/1  Rp                 13.500
368 7310 LINA WATI 2/1  Rp                 12.500
369 9666 SURIP 2/1  Rp                 20.000
370 9649 HONIAH 2/1  Rp                    9.000
371 9638 AMANAH 2/1  Rp                    6.000
372 7313 INDANAH 2/1  Rp                 10.000
373 9637 HJ. KUSMIYATI 2/1  Rp                 31.000
374 9653 ERMA 2/1  Rp                 14.500
375 9655 PUSPITOWATI 2/1  Rp                 21.000
376 9652 JUNARTI 2/1  Rp                 12.000
377 9646 YUNAH 2/1  Rp                    8.000
378 9640 MARKONAH 2/1  Rp                 15.500
379 9635 ZAINUN 2/1  Rp                    6.000
380 7308 HAMIDAH 2/1  Rp                 10.000
381 7306 HJ. TURAH 2/1  Rp                 25.000
382 9641 HOLIPAH 2/1  Rp                 25.000
383 9664 HJ. SRI ISANAH 2/1  Rp                 21.500
384 9650 SITI SUMIRAH 2/1  Rp                 18.000
385 7314 RINI/MU'ATI 2/1  Rp                 16.500
386 9654 CHUROTUL AINI 2/1  Rp                 10.500
387 9642 KHOLILAH/ELA 2/1  Rp                 15.000
388 9647 INAH 2/1  Rp                 20.000
389 9648 MUKIRO WATI 2/1  Rp                 20.000
390 7305 MIRAWATI 2/1  Rp                 12.000
391 9639 SUMINI 2/1  Rp                 25.000
392 9660 ELI 2/1  Rp                 20.000
393 9651 LINDA 2/1  Rp                 10.000
394 9658 MULYANAH 2/1  Rp                 12.000
395 9657 SAMIRAH 2/1  Rp                 10.500
396 9656 KHASANAH 2/1  
397 9667 MAYSAROH 2/1  Rp                    6.500
398 7309 TUMINI 2/1  Rp                 20.000
399 9636 HJ. SUSILO YEKTI 2/1  Rp                 22.000
400 9663 YUNI 2/1  Rp                 50.000
401 9645 SRI KUNTARI 2/1  Rp                 13.500
402 9659 KUSRIYAH 2/1  Rp                 17.000
403 7213 SALAMAH 2/1  Rp                 16.500
404 9643 MUDRIKAH 2/1  Rp                 20.000
405 9633 YULIAMAH 2/1  Rp                 18.000
406 7316 LAELATUL M 2/1  Rp                 12.000
407 9662 AMBARWATI 2/1  
408 7219 ANIK 2/1  Rp                 15.000
409 7209 SOLEHA 2/1  Rp                 15.000
410 7210 SOLIHIN 2/1  Rp                    7.500
411 7214 MUDRIKAH/ALTUMI 2/1  Rp                 23.000
412 7215 HUZAENAH 2/1  Rp                    6.500
413 7212 AYATI 2/1  Rp                    8.000
414 7216 HJ. TURIPAH 2/1  Rp                 27.000
415 9668 ROMLAH 2/1  Rp                 11.000
416 7211 NAPSIAH 2/1  Rp                 10.000
417 7347 HJ. SARMONAH 2/1  Rp                 15.000
418 7218 SOPIYAH 2/1  Rp                 20.000
419 7656 KHASANAH    Rp                 12.500
420 7139 SOLEKHA 01/01  Rp                 10.000
421 7145 SARJIAH 01/01  Rp                 23.500
422 7110 YANTI ANTO 01/01  Rp                             -
423 7102 AMINAH TOHA 01/01  Rp                    9.000
424 7108 SURIP 01/01  Rp                    5.000
425 7138 SUSNIATI 01/01  Rp                 30.400
426 7186 RITA 01/01  Rp                             -
427 7195 NANIK SUPRIATI 01/01  Rp                    5.000
428 7190 DARYANTI 01/01  Rp                    5.000
429 7187 NANIK WAHYUNI 01/01  Rp                 10.500
430 7192 KIPTIYAH 01/01  Rp                 10.500
431   IMRONAH 01/01  Rp                             -
432 7196 ALPIAH 01/01  Rp                 20.000
433 7191 MALEKHA 01/01  Rp                 31.200
434 7189 MARKUMI 01/01  Rp                             -
435 7188 KUSTIYAH 01/01  Rp                             -
436 7104 WINDI  01/01  Rp                    5.800
437 7103 SUNTARI 01/01  Rp                    6.800
438   SITI FATIMAH 01/01  Rp                             -
439 7193 HERMIN 01/01  Rp                 10.000
440 7112 NGESTI 01/01  Rp                 38.000
441 7147 LINA 01/01  Rp                 15.000
442 7179 SITI BARKAH 01/01  Rp                    5.400
443   SOPIAH 01/01  Rp                 16.000
444 7180 SUTIAH 01/01  Rp                    7.000
445 7137 SITI AMINAH 01/01  Rp                 10.000
446 7146 SUHARTI 01/01  Rp                    8.200
447 7141 MUYANAH 01/01  Rp                    9.000
448 7142 SUGIARTO 01/01  Rp                    5.200
449 7148 BAWON SRI MULYATI 01/01  Rp                             -
450 7140 RANI DEDEK 01/01  Rp                 17.000
451 7143 SURIYAH 01/01  Rp                    9.000
452 7144 WINARSIH 01/01  Rp                             -
453   SURTINI 01/01  Rp                    6.000
454   RESTUNINGSIH 01/01  Rp                 21.000
455 7174 WARNITI 01/01  Rp                    7.400
456   MUNARIYAH 01/01  Rp                    3.500
457 9851 ULATUL JANNAH 01/01  Rp                 10.600
458 7136 SAADAH 01/01  Rp                             -
459 9852 LISYANTI 01/01  Rp                 12.000
460 7131 PURWANINGSIH 01/01  Rp                 16.100
461 7173 ERIN 01/01  Rp                             -
462 9858 WINARNI 01/01  Rp                    7.000
463   TARMINI 01/01  Rp                             -
464 7133 SARAH 01/01  Rp                             -
465 7176 SRI KHADARWATI 01/01  Rp                    5.000
466 7178 KHAGRIYAH 01/01  Rp                             -
467 7126 IDA SIRIN 01/01  Rp                 10.000
468 7183 BUSRI 01/01  Rp                    8.500
469 7107 NANIK DODIK 01/01  Rp                 33.000
470 7177 NENI 01/01  Rp                 21.400
471 9830 EDI SAPUJI 01/01  Rp                    7.300
472 7109 YANTI  01/01  Rp                 22.400
473 7130 PARTI 01/01  Rp                 37.000
474 7129 ENTUS 01/01  Rp                             -
475 9849 TUTIK SUMBAWATI 01/01  Rp                 17.000
476 7127 YAYUK 01/01  Rp                             -
477 7175 KHAMIDAH 01/01  Rp                    5.200
478 7181 RONDIYAH 01/01  Rp                 12.500
479 7178 BAWON NOKISAH 01/01  Rp                 13.000
480 7131 WIDATI    Rp                    4.500
481 5943 SITI AMANAH    Rp                 30.000
482 5948 RUSWANTI    Rp                 21.500
483 5937 SITI MAGHFIROH    Rp                 21.800
484 5500 GIARTI    Rp                    6.100
485 5939 NUR ENDAH    Rp                 50.000
486 5497 SUPRAPTO    Rp                 13.400
487 5909 NUR AROPAH    Rp                    5.000
488 5947 MINAH    Rp                    5.500
489   ROSIANAH    Rp                    5.000
490 5938 SETIOWATI    Rp                 20.000
491 9202 LILIK SETIOWATI    Rp                    8.000
492 9207 RIANAH    Rp                    5.000
493 9206 JAHRO    Rp                    5.000
494 5494 ALFIAH    Rp                             -
495 9765 MUKTI    Rp                    9.000
496 5495 SULASTRI    Rp                 20.000
497 5942 WASTIAH    Rp                 20.000
498 5503 BAWON HALIMAH    Rp                 26.500
499 5940 PUJI SANTOSO    Rp                             -
500 5496 TAMIDIN    Rp                             -
501 5946 MULYADI BIN JONO    Rp                    5.000
502 5498 AYUB     Rp                 10.000
503 9201 SETIYANINGSIH    Rp                    5.000
504 9212 SITI FATIMAH    Rp                             -
505 9204 SADIM    Rp                 10.000
506 5944 SISWO PRASOJO    Rp                             -
507 9803 ENDANG     Rp                    5.000
508 9203 JUMIATUN    Rp                             -
509 5502 SUMIYATI    Rp                             -
510   KUNCORO    
511 5493 KOMARIYAH    Rp                 10.000
512 9805 PRIHATININGSIH    Rp                 30.000
513 9205 SRI RONI    Rp                    8.900
514 9681 SUTRIS    Rp                 26.700
515 9768 TRISNAWATI    Rp                    8.500
516 9761 ROWIYAH 03/02  Rp                 28.000
517 5920 HJ NGATONAH 03/02  Rp                    3.500
518 9791 SRI HALIMAH 03/02  Rp                 13.100
519 9763 CHASANATUN 03/02  Rp                             -
520 7287 HARTINI 03/02  Rp                             -
521 9795 TARMA'I 03/02  Rp                 19.500
522   HJ NING 03/02  Rp                 20.000
523 9739 SITI TANTOWI 03/02  Rp                             -
524 9740 HJ MUSLIKHAH 03/02  Rp                             -
525 9729 MUSRIATI 03/02  Rp                 14.300
526 7282 HJ KARMANI 03/02  Rp                 15.000
527 9744 HJ PURWATI 03/02  Rp                             -
528 9741 HJ IPAH DURSIN 03/02  Rp                 19.300
529 9751 NUNUNG 03/02  Rp                 10.100
530 5916 SRI LESTARI 03/02  Rp                 53.300
531 9759 BEJO 03/02  Rp                    3.500
532 9731 SRI JARWI 03/02  Rp                    6.800
533 9732 SUDIATI 03/02  Rp                 15.000
534 9734 ANISAH DAMADI 03/02  Rp                 20.700
535 9764 KHALIMAH 03/02  Rp                 16.500
536 9747 RONDHIYAH 03/02  Rp                 33.000
537 9799 HARWATI 03/02  Rp                 21.000
538 9745 NAILUS SA'ADAH 03/02  Rp                 11.000
539 9786 KOMARIYAH 03/02  Rp                 13.000
540 9754 SURIYAH 03/02  Rp                    4.500
541 9776 FARIDAH 03/02  Rp                 12.000
542 9738 SRI WINARTI 03/02  Rp                 15.000
543 9784 YULIASIH 03/02  Rp                    6.500
544 7288 PARIYAH 03/02  Rp                    2.000
545 7291 PURI'AH 03/02  Rp                 13.000
546 9781 SUPRIYAH 03/02  Rp                 15.900
547 7292 NURIYAH 03/02  Rp                 13.700
548 9749 KHOSYI'IN 03/02  Rp                 18.000
549 9752 RILOWAN 03/02  Rp                 14.500
550 9743 GASTIYAH 03/02  Rp                    8.000
551 9787 SARIYAH 03/02  Rp                 10.000
552 9778 SALIS 03/02  Rp                 20.000
553 9758 SULINAH 03/02  Rp                 26.000
554 9748 TATIK 03/02  Rp                 21.000
555 9755 BADRIYAH 03/02  Rp                    6.500
556 9782 SUCI RAHAYU 03/02  Rp                 11.700
557 9792 SUPARNI 03/02  Rp                             -
558 9792 KHUZAEMAH/FITRI 03/02  Rp                 11.000
559   NUR DUL 03/02  Rp                             -
560 9779 SOPIYAH 03/02  Rp                    3.600
561 5507 MUSRIPAH 03/02  Rp                 10.000
562 9737 MUSYAROFAH 03/02  Rp                    6.000
563 5917 KATISAH 03/02  Rp                    8.200
564 9750 MISSIYAH 03/02  Rp                    8.000
565 9746 JULAILAH 03/02  Rp                    4.000
566 9788 SUNARTI 03/02  Rp                    7.000
567 9735 TUKILAH 03/02  Rp                    5.500
568 9748 AISAH 03/02  Rp                 11.000
569 9793 JUHARTI 03/02  Rp                 20.000
570 9783 NING HENDRO 03/02  Rp                             -
571 9780 CASMINTEN 03/02  Rp                 15.000
572 9796 DEWI 03/02  Rp                 15.400
573 9730 SUGIHARTI 03/02  Rp                 15.000
574 9757 TURAH 03/02  Rp                    6.000
575 9800 PUJI 03/02  Rp                 16.600
576 9794 NGATIMAH 03/02  Rp                    1.800
577 9736 YANTO 03/02  Rp                 13.000
578 9760 BADRIYAH NGARJONO 03/02  Rp                    8.900
579 9797 HJ PURTIYAH 03/02  Rp                    5.000
580 9881 HJ KHAYATI 03/02  Rp                    5.000
581 9777 ROMLAH 03/02  Rp                 72.000
582 9756 DARMINI 03/02  Rp                 18.700
583 9790 NING HARJO 03/02  Rp                 16.000
584 9789 LATUTIK 03/02  Rp                 25.900
585 9753 NITA 03/02  Rp                 16.500
586 7289 FAHRUDIN 03/02  Rp                             -
587 9785 HAFIDHIN/SAIDAH 03/02  Rp                 11.000
588 7285 RURNI 03/02  Rp                    5.800
589   KHOTIMAH    Rp                    2.900
590 9733 DIAH KARTIKA / ANA    Rp                    5.000
591 7290 NARYO    Rp                    8.200
592 6383 SUTRIYAH 02/03  Rp                 26.800
593 8374 JUWARIYAH 02/03  Rp                 10.000
594 6442 SURYATI 02/03  Rp                 10.000
595 9273 SULASTRI/SLAMET 02/03  Rp                 22.800
596 6451 TURIPAH 02/03  Rp                 22.000
597   RONDIYAH 02/03  Rp                 15.000
598 6445 SUTIJAH 02/03  Rp                 10.000
599 6392 NAHRIYAH 02/03  Rp                 19.500
600 9274 MISTIYAH/ANTOK 02/03  Rp                    6.000
601 6446 LISTIANAH 02/03  Rp                    7.000
602 8373 IRMA 02/03  Rp                    8.000
603 9811 ERVA TRIANA 02/03  Rp                 15.000
604 6382 TABAROK 02/03  Rp                 60.000
605 6388 SITI AMINAH 02/03  Rp                 17.000
606 6389 NUR KOMAR 02/03  Rp                    5.000
607 6450 UMANAH 02/03  Rp                    6.500
608 6386 RAMINI 02/03  Rp                 10.000
609 6452 URIP SUGIARTI 02/03  Rp                 10.500
610 9275 KUSMIATUN/TUHIN 02/03  Rp                    6.000
611 6384 SAKDIYAH 02/03  Rp                 12.500
612 9282 ANA MURAH 02/03  Rp                 15.000
613 9278 BONISAH 02/03  Rp                 10.500
614 6381 NGATMINI 02/03  Rp                 10.000
615   ATIK W 02/03  Rp                 13.000
616 6390 MURYATI 02/03  Rp                 10.000
617 6443 TARWIYAH 02/03  Rp                 15.000
618 6447 AYUK 02/03  Rp                    9.000
619 9284 PATAROH 02/03  Rp                    9.000
620 9804 ISTIQOMAH 02/03  Rp                 17.500
621 6444 JUNADI/MISTIYAH 02/03  Rp                    9.400
622 9277 ANIK 02/03  Rp                 16.000
623 9283 SULASTRI/SUGI 02/03  Rp                 11.600
624 9803 SRI/UNTUNG 02/03  Rp                 26.000
625 9510 SITI FATIMAH 02/03  Rp                 15.000
626 9806 SITI SUNDARI 02/03  Rp                    8.500
627 8380 UMI HANIFAH 02/03  Rp                    5.000
628 9280 GIARSIH 02/03  Rp                 13.700
629 6385 RATMI 02/03  Rp                 10.500
630 9807 ISTIQOMAH/OKO 02/03  Rp                 20.000
631 9274 HJ.SAROH 02/03  Rp                 20.000
632 9281 IMRONAH 02/03  Rp                 11.200
633 9469 TANTI 02/03  Rp               112.500
634 6449 MURNI 02/03  Rp                 12.500
635 6387 MUSROKHAH 02/03  Rp                 12.200
636 6449 ENI/ROTI 02/03  Rp                 15.000
637 8381 SOREP SURYANTO 02/03  Rp                 20.000
638 9807 SARMUTI 02/03  Rp                 17.000
639 8382 ENIAH/ROZI 02/03  Rp                             -
640 9808 ATIK SASOGI    Rp                 10.000
641 6441 KOMARIYAH    Rp                 10.000
642 9766 HJ. EKO    Rp                 22.000
643 9801 KIPTIYAH    Rp                 15.000
644 7343 TURADI    Rp                 17.500
645 7257 TARWIYAH 02/04  Rp                             -
646 7270 SITI MAZIDAH 02/04  Rp                    8.000
647 7271 FAROKHATUN 02/04  Rp                    9.000
648 5902 JAZILATUL ROHMAH 02/04  Rp                    7.200
649 7269 H. UMIATI 02/04  Rp                 13.800
650 7278 ANTI 02/04  Rp                    4.200
651 7244 NURIYAH 02/04  Rp                             -
652 5906 KHUZAEMAH 02/04  Rp                             -
653 7272 NAILUL HIDAYAH 02/04  Rp                             -
654 7273 SUMARIS 02/04  Rp                             -
655 7235 SISWANTI 02/04  Rp                             -
656 7236 FARIDAH 02/04  Rp                    1.000
657 7234 SUNATUN 02/04  Rp                             -
658 7275 HOLIPAH 02/04  Rp                    2.200
659 7277 SIYAMI 02/04  Rp                    4.050
660 5901 KHUMAEROH 02/04  Rp                 20.500
661 7274 SUMTIYAH 02/04  Rp                             -
662 7276 SALBIYAH 02/04  Rp                    6.700
663 7279 WATIMAH 02/04  Rp                    5.700
664 7280 ASIYAH 02/04  Rp                    3.600
665 5911 ZAENATUN 02/04  Rp                    8.000
666 5908 HJ. SA'DIYAH 02/04  Rp                 20.000
667 5909 MAHMUDAH 02/04  Rp                 12.500
668 7233 MANISAH 02/04  Rp                    6.900
669 7238 NURUL KHOTIMAH 02/04  Rp                             -
670 7243 ZULFAH 02/04  Rp                 17.000
671 5905 SRI REJEKI 02/04  Rp                             -
672 7240 ROSIDAH 02/04  Rp                    8.300
673 7230 AEM'ATUS SA'ADAH 02/04  Rp                             -
674 5912 KHUSNIYAH 02/04  Rp                             -
675 7244 MULYATI 02/04  Rp                             -
676 7237 SUTI'AH 02/04  Rp                             -
677 7241 ISAH 02/04  Rp                             -
678 5904 UMUL FAREKHAH 02/04  Rp                             -
679 7268 SRI REJEKI  (R) 02/04  Rp                 12.500
680 7266 MASITOH 02/04  Rp                             -
681 7263 MIR'ATUL 02/04  Rp                             -
682 7267 TEMU LESTARI 02/04  Rp                 17.200
683 7259 DEWIYAH 02/04  
684 7264 ROPI 02/04  
685 7260 LISYANTI 02/04  
686 5903 KHORIDAH 02/04  
687 6360 MUTINAH 01/03  Rp                    5.000
688 6424 TURIPAH 01/03  Rp                    9.000
689 6423 SUNARTI 01/03  Rp                    5.600
690 6422 BATUN 01/03  Rp                    5.800
691 6426 SUNARSIH 01/03  Rp                    4.800
692 6421 NING 01/03  Rp                    7.000
693 6364 MUSLIPAH 01/03  Rp                 16.500
694 6362 MUINAH 01/03  Rp                 11.000
695 6361 KUSRIYAH 01/03  Rp                 10.500
696 6428 SULASMI 01/03  Rp                 10.000
697 6417 MISTIYAH 01/03  Rp                    8.500
698 6366 KURNIASIH 01/03  Rp                 15.000
699 6418 WAHYUNI 01/03  Rp                    5.000
700 6367 JUWARIYAH 01/03  Rp                    8.000
701 6357 TUMISAH 01/03  Rp                             -
702 6425 PARAYAH 01/03  Rp                    4.000
703 6419 PASIYAH 01/03  Rp                 19.000
704 6359 UMI NASEHAH 01/03  Rp                    5.000
705 6368 NURIYAH 01/03  Rp                    4.000
706 6363 MURYATI 01/03  Rp                    4.000
707 6358 MULYATI 01/03  Rp                 24.000
708 6365 SUSANTI 01/03  Rp                    6.000
709 6420 TUIMAH 01/03  Rp                    6.000
710 2161 ngatini 01/03  Rp                    6.500
711 7164 mbak watik 01/03  Rp                 11.500
712 7163 solekhati 01/03  Rp                    6.000
713 7153 sri lestari 01/03  Rp                    6.000
714 7167 parkiyah 01/03  Rp                    5.000
715 7162 asiyah 01/03  Rp                 16.000
716 7151 retno 01/03  Rp                    5.000
717 7165 turah 01/03  Rp                    3.000
718 7172 munirah 01/03  Rp                 10.000
719 7169 solpiyah 01/03  Rp                    5.000
720 7154 sari rakhati 01/03  Rp                    5.500
721 7170 sumarni 01/03  Rp                 18.000
722 7168 sopiyah 01/03  Rp                    3.500
723 7395 parningsih 01/03  Rp                    5.000
724 7156 khofifah 01/03  Rp                    5.000
725 7160 yuniani 01/03  Rp                    9.500
726 7159 kastiyah 01/03  Rp                    3.500
727 7149 parekha 01/03  Rp                 10.500
728 7150 rohmi 01/03  Rp                    6.500
729 7152 waryati 01/03  Rp                    4.000
730 7399 yulekho 01/03  Rp                    3.500
731 7396 miswati 01/03  Rp                    4.000
732 7121 lastri 01/03  Rp                    1.400
733 7157 bawon 01/03  Rp                             -
734 7122 pandilah 01/03  Rp                 10.000
735 7392 ariyah 01/03  Rp                    8.600
736 7158 SOREP 01/03  Rp                    8.500
737 7331 SRI SITUR 01/03  Rp                    5.000
738 7171 ELA 01/03  Rp                    5.000
739 9618 YURIYAH 01/03  Rp                 15.000
740 7335 VIVI 01/03  Rp                 22.000
741 7336 BATDRIYAH 01/03  Rp                 17.000
742 7337 KHOTIMAH 01/03  Rp                    3.000
743 9622 MBAK DAH 01/03  Rp                 15.000
744 9627 SUKIMAH 01/03  Rp                    9.500
745 9623 AMANAH 01/03  Rp                    3.400
746 9625 solekhati 01/03  Rp                    5.000
747 9624 SURIAH 01/03  Rp                    6.000
748 9629 BUNIRAH 01/03  Rp                    9.000
749 6427 MISMI 01/03  Rp                 10.000
750 9630 KOMARIYAH 01/03  Rp                    9.000
751 9628 ASIH WALUYO 01/03  Rp                    7.000
752 7338 SAROYAH 01/03  Rp                 10.000
753 7339 SURYATI 01/03  Rp                    2.000
754 9629 SUNARSIH WAWAN 01/03  Rp                 10.000
755 7329 RAMINI 01/03  Rp                    3.000
756 7390 MIDAH 01/03  Rp                    8.000
757 7334 SUNARSI WARNO 01/03  Rp                 13.500
758 7398 ANA 01/03  Rp                    7.500
759 9142 JHAERONAH 03/03  Rp                 14.000
760 9130 RONDIYAH 03/03  Rp                 11.500
761 9150 URIPAH 03/03  Rp                 15.000
762 9154 UMI MAYSAROH 03/03  Rp                 17.000
763 9121 ERNAWATI 03/03  Rp                 10.000
764 9143 SRI AMBARWATI 03/03  Rp                 10.000
765 9127 ZUBAEDAH M 03/03  Rp                    5.000
766 9119 DEWI ZULAEKHAH 03/03  Rp                 10.000
767 9164 MARIATUN 03/03  Rp                 10.000
768 9158 ISTIQOMAH 03/03  Rp                 10.000
769 9122 SUMARNI 03/03  Rp                    4.700
770 9687 HJ NDARIYAH 03/03  Rp                    5.000
771 9161 SHOPARIYAH 03/03  Rp                    5.000
772 9149 ZUBAEDAH S 03/03  Rp                 10.000
773 9141 HJ TURIYAH 03/03  Rp                 10.000
774 9160 SARIPAH 03/03  Rp                 10.000
775 9133 NURIYAH 03/03  Rp                 11.000
776 9151 TUNTUN 03/03  Rp                 10.000
777 9147 MURIP 03/03  Rp                 15.000
778 9125 NARTI 03/03  Rp                    5.000
779 9155 TITIK 03/03  Rp                 16.000
780 9144 MUSYAROPAH 03/03  Rp                 10.000
781 9162 MURIP S 03/03  Rp                    5.000
782 9129 SUTIYAH 03/03  Rp                 10.000
783   HJ MUZAYARAH 03/03  Rp                 20.000
784 9159 TATIK 03/03  Rp                    5.000
785 9134 TUSRI 03/03  Rp                 10.000
786 9137 UMI  03/03  Rp                    5.000
787 9156 LINA 03/03  Rp                    5.000
788 9139 BADRIYAH 03/03  Rp                    5.000
789 9153 TURAH 03/03  Rp                    5.000
790 9140 WINDAYAH 03/03  Rp                 12.000
791 7105 MUDAH 03/03  Rp                 10.000
792 9123 SITI MUANAH 03/03  Rp                 10.000
793 9136 SANIYATI 03/03  Rp                    5.000
794 9135 KUS 03/03  Rp                 10.000
795 9152 KIPTIYAH 03/03  Rp                    5.000
796 9163 SRIATI 03/03  Rp                 14.000
797 9148 SUMANAH 03/03  Rp                 10.000
798 9117 KHURIPAH 03/03  Rp                    5.000
799 9126 TAKHLAN 03/03  Rp                 10.000
800   MUSLIMAH 03/03  Rp                 45.000
801 9157 RAHMATUL 03/03  Rp                    6.000
802 9145 HJ AMANAH 03/03  Rp                 20.000
803 9124 HALIMAH 03/03  Rp                 13.000
804   SUGIRI 03/03  Rp                             -
805 9683 MIFTAKHUL JANAH 03/03  Rp                    5.000
806 9120 SAPRIYAH 03/03  Rp                    5.000
807   SUMIRAH 03/03  Rp                 10.000
808 9132 SHOLIKHAH 03/03  Rp                             -
809 9136 MUANAH 03/03  Rp                    5.000
810 9146 SUMINAH 03/03  Rp                    5.000
811 5915 ZAENUDIN 1/2  Rp                    8.000
812   UPIC 1/2  Rp                    4.000
813   GINE 1/2  Rp                    7.000
814   TIYAH 1/2  Rp                 10.000
815   LINA 1/2  Rp                             -
816   JUWARNIK 1/2  Rp                    5.000
817   KUSTNAH 1/2  Rp                    8.000
818   UTIT 1/2  Rp                    8.000
819   MINAH 1/2  Rp                    7.000
820   RIWAYATI 1/2  Rp                    7.000
821   WINAR 1/2  Rp                    5.000
822   PARMI 1/2  Rp                 10.000
823   SITI GIYAR 1/2  Rp                             -
824   JUWARIYAH 1/2  Rp                    8.000
825   MBOK DINEM 1/2  Rp                    4.000
826   JUARIYAH 1/2  Rp                    8.000
827   MUNAWAROH 1/2  Rp                             -
828   YAYUK 1/2  Rp                    5.600
829   SUMADI 1/2  Rp                             -
830   IPNU 1/2  Rp                 15.000
831 9675 LIANAH 1/2  Rp                 10.000
832 9688 NGAHATON 1/2  Rp                 12.000
833 9684 SRIPAH 1/2  Rp                    4.400
834   KHOTIJAH 1/2  Rp                    7.100
835   ELIYAH 1/2  Rp                    5.000
836   MURYANI    Rp                    5.000
837   LISTIYOWATI    Rp                    8.000
838   MUNJANAH    Rp                 11.500
839   SRI SUS    Rp                 11.500
840   HJ. SUMINI    Rp                    9.000
841   TUTIK    Rp                 20.000
842   NITA    Rp                 80.000
843   RUSMINI    Rp                    4.000
844   SUWARNI    Rp                 25.000
845   INA    Rp                 28.000
846   SUHARTI    Rp                    8.000
847   MEI    Rp                    8.000
848   WASTINI    Rp                    8.000
849   SUMARNI    Rp                 40.000
850   TIKAH    Rp                    6.800
851   SITI SOPIYAH    Rp                    8.000
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: