Laporan Koin Nu Sukorejo Oktober I 2018

No. Toples Nama Alamat RT/RW  infaq 
315 NUR ROZIQIN 02/02  Rp                   8.000
317 ABDUL HADI 02/02  Rp                   7.000
321 MUJAHIDIN 02/02  Rp                   3.900
327 WAHYUDIN 02/02  Rp                             -
323 NUR AFANDI 02/02  Rp                   6.000
318 MUNDAKIR 02/02  Rp                   4.000
316 SUYUTI 02/02  Rp                 10.000
313 MUKMININ 02/02  Rp                             -
245 H. TAHRIR 02/02  Rp                   9.200
322 JUMIRAH 02/02  Rp                             -
326 ABDUL MUKTI 02/02  Rp                 19.500
330 SUWARDI 02/02  Rp                 10.000
325 AMINUDIN 02/02  Rp                   5.000
329 MU’ATIB 02/02  Rp                   4.000
332 MAWARDI 02/02  Rp                   4.500
336 MAHMUDI 02/02  Rp                   9.000
334 SAMSUDIN 02/02  Rp                             -
328 SHOLIKHIN 02/02  Rp                   5.000
335 SUROSO 02/02  Rp                   5.000
333 MUHTAROM 02/02  Rp                   8.400
331 NUR KHASANI 02/02  Rp                   9.900
251 UHAIRIYAH 02/02  Rp                 12.000
243 MAHFUD 02/02  Rp                 10.000
242 SODIQIN 02/02  Rp                             -
246 LUKMAN ARIF 02/02  Rp                   7.000
244 NASORI 02/02  Rp                   7.800
320 SABIT 02/02  Rp                   6.000
252 BISRI 02/02  Rp                   7.000
247 JAMBURI 02/02  Rp                             -
324 SISWOYO 02/02  Rp                   5.000
249 NANDHIN 02/02  Rp                             -
254 NASRUDIN 02/02  Rp                   7.500
260 SA’RONI 02/02  Rp                   4.000
257 SA’UMI 02/02  Rp                   5.000
314 ANGSOR 02/02  Rp                   5.000
261 SHOLIKHIN (IS) 02/02  Rp                   7.000
253 BAMBANG SUGIARTO 02/02  Rp                 10.000
256 MURTADHO 02/02  Rp                 10.000
264 SARNITI 02/02  Rp                 13.000
176 TUGIRI 01/02  Rp                   5.000
170 SUMARI 01/02  Rp                 10.000
169 DANURI 01/02  Rp                             -
171 SUTRISNO 01/02  Rp                             -
174 NARIYO 01/02  Rp                   8.000
173 NUR  ROKHIM 01/02  Rp                   7.900
177 NUR  FATONI 01/02  Rp                   7.000
259 SA’EH 01/02  Rp                   3.000
175 SHOLIKHIN 01/02  Rp                   6.500
172 SUPRIYANTO 01/02  Rp                             -
180 SLAMET ISKANDAR 01/02  Rp                   5.000
179 MURSIDIN 01/02  Rp                 10.000
178 SUBARI 01/02  Rp                 13.700
166 RIYANTO 01/02  Rp                             -
168 BONTARI 01/02  Rp                   3.000
158 NGATINI 01/02  Rp                             -
164 AHMAD BAROKAH 01/02  Rp                             -
157 NUR  KHOLIS 01/02  Rp                   5.000
159 BUDIONO 01/02  Rp                             -
167 ASRO 01/02  Rp                   6.500
160 DA’AN 01/02  Rp                   4.900
163 SLAMET (NIAH) 01/02  Rp                 11.200
162 NUR  AMIN 01/02  Rp                 15.000
161 PURWATI 01/02  Rp                             -
255 ABRORI 01/02  Rp                   7.000
263 BADRIYAH 01/02  Rp                   7.200
262 SARIATI 01/02  Rp                             -
241 ABDUL WAHID 01/02  Rp                 11.000
319 MUNDOR 01/02  Rp                   5.000
258 A.SAKUR 01/02  Rp                   5.100
161 MANISAH    Rp                             -
273 MUJIYAT    Rp                 17.700
265 SISWANTO    Rp                             -
266 HARTANI    Rp                             -
  KHOLIL    Rp                   4.000
274 SAHARI    Rp                   5.500
283 JAWAHIR    Rp                             -
287 SUTINI    Rp                 10.000
277 MINDO    Rp                   6.400
  JURI    Rp                             -
278 MUNTA    Rp                             -
284 AMIN SUBKHAN    Rp                             -
208 AMANAH 03/02  Rp                 10.000
216 PARNI 03/02  Rp                 10.000
213 BONALEM 03/02  Rp                   7.000
211 ZAMRONI 03/02  Rp                             -
206 NUR KHAMID 03/02  Rp                   8.500
210 GUNTORO 03/02  Rp                 13.500
224 SHOLEHAH 03/02  Rp                 14.500
217 ABRORI 03/02  Rp                   8.500
225 MARDIYAH 03/02  Rp                   5.000
223 SYAHID 03/02  Rp                   5.000
221 KASMAD 03/02  Rp                   6.000
226 ERFAN 03/02  Rp                             -
222 A.MANAF 03/02  Rp                 10.000
228 FAHRUDIN 03/02  Rp                 22.800
220 A.SHOFA 03/02  Rp                 12.000
227 MASHITOH 03/02  Rp                             -
210 NGADI 03/02  Rp                             -
214 KHOIRUDIN 03/02  Rp                 10.000
215 BASYARI 03/02  Rp                   5.000
209 SHOBIRIN 03/02  Rp                   5.000
207 A.ROHMAN 03/02  Rp                   2.600
205 THOHAR 03/02  Rp                 10.300
219 A.JALIL 03/02  Rp                   5.000
218 SAMSUDIN 03/02  Rp                   8.100
137 H.MUSLIKHUN 04/02  Rp                 10.000
133 ROFI’I 04/02  Rp                   5.000
135 SOBRI 04/02  Rp                 13.600
141 H.SA’AT 04/02  Rp                 11.200
138 MASUDAH 04/02  Rp                 10.000
134 FAHULUDIN 04/02  Rp                 10.000
36 MUSTAQIM 04/02  Rp                   8.000
182 MUJAHIDIN 04/02  Rp                 10.500
184 MUSBIHIN 04/02  Rp                   6.700
248 A.SYAFIK 04/02  Rp                 15.000
190 KUWAT SYAFI’I 04/02  Rp                 10.000
185 ALI FUDIN 04/02  Rp                   7.000
188 LUKMAN KHAKIM 04/02  Rp                   9.000
250 SAEFUDIN 04/02  Rp                 10.000
191 SUNDAKIR 04/02  Rp                   5.000
186 MUNTARNI 04/02  Rp                 10.000
192 SAERI 04/02  Rp                   7.000
181 SA’ID 04/02  Rp                   9.700
183 NUR RODIN 04/02  Rp                             -
139 FATIHIN 04/02  Rp                 10.000
140 NUR KHOLISIN 04/02  Rp                 10.000
143 BAREROH 04/02  Rp                             -
187 NUR YASIN 04/02  Rp                 10.000
189 A.HADI 04/02  Rp                 10.600
144 A.MANAF 04/02  Rp                             -
142 FITA M. 04/02  Rp                 19.700
193 IHWAN    Rp                 32.000
149 HANAFI    Rp                 10.000
197 ROMADHON    Rp                   8.800
147 MUHAIMIN    Rp                 15.000
196 NUR ROHIM    Rp                   7.000
153 YOHI SONURO    Rp                   5.000
150 KIP YANTO    Rp                   4.900
156 NUR HOZIN    Rp                   5.000
199 TAHMUDI    Rp                   5.000
198 SHOLIKHAH    Rp                 16.000
202 NUR KHOLIS    Rp                 10.000
195 ZAENAL ABIDIN    Rp                   5.000
201 KHUMAEDI    Rp                 10.000
203 SUBAIDI    Rp                   5.000
194 ALI MUJIB    Rp                 11.000
288 SO'IMAH    Rp                             -
280 BASIR    Rp                 79.700
279 ANDI    Rp                   7.000
200 BAHRUL ULUM    Rp                   2.300
204 BADRUDIN    Rp                 10.000
132 SAIMAN    Rp                   5.000
145 WAHYUDI    Rp                             -
231 AMIN SAKAJI    Rp                 10.000
237 ROHMADI    Rp                             -
121 BONASIR    Rp                 10.000
130 ABDUL BASIT    Rp                   5.500
126 SUMARI    Rp                   5.000
229 ILYAS    Rp                   4.600
234 DIYONO    Rp                   5.500
235 SUMYATI    Rp                             -
239 UNTUNG JARI    Rp                   5.000
238 BOHAI ROMI    Rp                             -
129 SUGKOWO     Rp                   7.000
127 AMIN NASIR    Rp                   5.000
232 SODIQIN     Rp                             -
128 SANTOSO    Rp                   5.000
131 SUKRON    Rp                             -
123 SEHA BUDIN    Rp                             -
122 ROSIDIN    Rp                             -
233 NUR CAHYO    Rp                   5.000
236 MASRUHiN    Rp                             -
  DARWATI    Rp                 10.000
240 TAMPISAH    Rp                 13.000
271 SHOLIHIN (IM)    Rp                   5.000
9452 HARNO    Rp                   5.500
7729 AZIZAH 05/01  Rp                             -
7734 CASWATI 05/01  Rp                 11.000
7737 CASMI 05/01  Rp                             -
728 MUNTAMAH 05/01  Rp                             -
7543 FATIMAH 05/01  Rp                   5.000
752 SITI ZAHRO 05/01  Rp                   5.000
7735 SITI MALEKHA 05/01  Rp                             -
7745 SITI AMINAH 05/01  Rp                   5.000
7727 KHOFIYAH 05/01  Rp                   4.000
7739 MAGHFIROH 05/01  Rp                   4.100
7469 MUNJIYAH 05/01  Rp                   5.900
7743 HJ. KHASANAH 05/01  Rp                             -
7534 LAELAH 05/01  Rp                   5.000
7730 ISWATUN KH 05/01  Rp                             -
7733 SANATUN 05/01  Rp                             -
7742 MIS'ID 05/01  Rp                   1.000
7785 KIPTIYAH 05/01  Rp                   4.000
9900 SOLEKHATI 05/01  Rp                   5.000
7748 ULFA 05/01  Rp                   6.000
9904 SITI JAHRO 05/01  Rp                   7.000
7747 ENDANG 05/01  Rp                   3.400
7740 ROKHANAH 05/01  Rp                   5.400
7736 NAPSIAH 05/01  Rp                   3.000
7746 TATKIROH 05/01  Rp                   9.500
9916 WASRI 05/01  Rp                 11.300
9917 SAYATI 05/01  Rp                             -
9914 SITI ZUHRO 05/01  Rp                             -
9910 MAYSAROH 05/01  Rp                   7.000
9909 SAADAH 05/01  Rp                   5.000
9899 ZAENAB 05/01  Rp                   5.500
9911 SARYATI 05/01  Rp                   7.500
9897 KHASANATUN 05/01  Rp                             -
9906 MAHMUDAH 05/01  Rp                   5.000
9903 NASRUDIN 05/01  Rp                 10.000
9902 ROMDHONAH 05/01  Rp                             -
9907 BURYATI 05/01  Rp                   2.900
7731 NASORI 05/01  Rp                             -
9908 SODIKIN 05/01  Rp                   2.000
7725 MUSRIAH 05/01  Rp                   7.500
7464 MUKAROMAH 05/01  Rp                   6.000
9919 NURAENAH 05/01  Rp                   5.000
9920 KHOLISAH 05/01  Rp                             -
9918 MUTRI 05/01  Rp                   5.000
7536 RONDIYAH 05/01  Rp                 11.500
7539 NIKMATUS SOLEHAT 05/01  Rp                   7.000
7544 UMUL SOLEKHAH 05/01  Rp                   2.000
9901 BANDIYAH 05/01  Rp                   5.000
7541 ROKHIMAH 05/01  Rp                   7.300
7538 NIKMATUL B 05/01  Rp                   6.000
7535 NUHYIL FADHILAH 05/01  Rp                   5.500
7540 SINTIYAH 05/01  Rp                   3.800
7732 KHANAFI 05/01  Rp                   5.200
7741 SITI KODRIYAH 05/01  Rp                   3.400
7744 NASEKHAH 05/01  Rp                   4.000
9898 MUNTIYEM 05/01  Rp                   5.000
9915 SOREP  M 05/01  Rp                   1.000
9912 KHOLIP 05/01  Rp                   5.600
9913 SUTIAH 05/01  Rp                   5.500
9905 DWI YANTI 05/01  Rp                   5.500
7738 YOHAN 05/01  Rp                   5.000
7712 AGUS SHOLEH 04/01  Rp                   7.000
7724 ABDUL KHOLIQ 04/01  Rp                             -
7545 ABDUL MUFID/A SAKUR 04/01  Rp                             -
7722 M ANAS 04/01  Rp                   5.000
7723 ABD MUFID 04/01  Rp                   5.000
7721 UMANAP 04/01  Rp                   5.000
7718 MUNAWAR 04/01  Rp                   6.500
7503 PASOLI 04/01  Rp                   7.000
7714 NUROHMAN 04/01  Rp                 13.500
7703 ULINUHA 04/01  Rp                 17.200
7717 ROHMAT 04/01  Rp                   8.900
7713 NUR YATI 04/01  Rp                   5.000
7702 MUNDHOAP 04/01  Rp                 16.500
7710 SHOLIHIN 04/01  Rp                   8.000
7709 H SLAMET 04/01  Rp                   7.000
7711 NURUL AINI 04/01  Rp                 10.200
7706 MASHURI 04/01  Rp                   6.000
7684 AMAT ZAENI 04/01  Rp                   5.000
7683 ABD MANAF 04/01  Rp                   4.100
7705 NASOHA 04/01  Rp                   6.200
7546 HARNO 04/01  Rp                             -
7554 TAHMUDIN 04/01  Rp                 10.000
7550 A MUTAMAKIM 04/01  Rp                   5.000
7687 MUADIN 04/01  Rp                             -
7556 SAKDULLAH/GIONO 04/01  Rp                   3.400
7708 YUSUP 04/01  Rp                   6.300
7686 DHOPIRIN 04/01  Rp                   5.000
7678 M HASAN 04/01  Rp                             -
7682 ABU SAERI 04/01  Rp                   4.700
7555 AGUS MUAFA 04/01  Rp                 19.400
7530 BU MASLAKHAH 04/01  Rp                 11.000
7707 MUSLIKHIN 04/01  Rp                   4.000
7680 SAKDULLAH 04/01  Rp                   5.000
7681 ROSIDAH 04/01  Rp                   5.000
7685 MA'ID 04/01  Rp                   4.500
7522 NASTAIN 04/01  Rp                 10.200
7715 SAMSUDI 04/01  Rp                   5.000
7720 WAHYUDIN 04/01  Rp                   5.000
7547 ROZIKIN 04/01  Rp                   2.000
7552 ABD LATIP 04/01  Rp                             -
7549 MASTUR 04/01  Rp                   5.600
7553 NUR HADI 04/01  Rp                             -
7551 ALIMIN 04/01  Rp                   5.000
7548 HAMDANAH 04/01  Rp                             -
7523 NAHDUDIN 04/01  Rp                   6.000
7524 DUROH 04/01  Rp                   5.000
7528 TOHARI 04/01  Rp                   4.500
7497 DURI 04/01  Rp                   4.400
7508 SOPIYAN 04/01  Rp                   5.000
7521 AMINUDIN 04/01  Rp                   4.600
7531 JUMADI 04/01  Rp                   3.000
7527 A MUHSIN 04/01  Rp                   6.000
7500 ASRORI 04/01  Rp                   8.200
7529 NASRUDIN 04/01  Rp                   5.000
7525 SOBIRIN 04/01  Rp                   2.000
7526 A KHAMID 04/01  Rp                             -
7523 ALI MALIKI 04/01  Rp                   5.000
7701 KOMARUDINN 04/01  Rp                 18.000
  KHUDAEFAH 04/01  Rp                             -
7499 DASAAN 04/01  Rp                   2.000
7716 MUSLIH 04/01  Rp                   8.600
7704 ISMAIL 04/01  Rp                   5.000
7679 ABU SAID 04/01  Rp                             -
7677 MISKIYAH 04/01  Rp                   1.000
7719 ZUHRI 04/01  Rp                 13.500
7788 ZARKONI 04/01  Rp                 11.000
7498 MAKMUN    Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: