Laporan Koin Nu Delisen November I 2018

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 911 MUHTADI 02/04  Rp                 10.000
2 9249 KHOIRI 02/04  Rp                   4.000
3 9320 TAMYIS 02/04  Rp                   5.000
4 9331 UNTUNG 02/04  Rp                   5.000
5 9252 AHMAD YASIR 02/04  Rp                   5.000
6 9251 MUTAKIN 02/04  Rp                             -
7 9315 TOHER 02/04  Rp                   5.000
8 9309 ROSIDAH 02/04  Rp                             -
9 9347 RIPATI 02/04  Rp                   8.500
10 9254 ZAINUL TOLILLAH 02/04  Rp                   5.000
11 9304 TAMRIM 02/04  Rp                             -
12 9333 SULHANI 02/04  Rp                   7.500
13 9312 SAPARI 02/04  Rp                   5.000
14 9301 NUR ROHIM 02/04  Rp                   6.000
15 9332 SAROH 02/04  Rp                   4.000
16 9349 KHALIRI 02/04  Rp                   5.000
17 9298 PATIHIN 02/04  Rp                             -
18 9350 KHAMDAN 02/04  Rp                   8.300
19 9316 AMANAH 02/04  Rp                   6.000
20 9313 SOBIRIN 02/04  Rp                   8.000
21 9291 SARATUN 02/04  Rp                   5.000
22 9299 DIMYATI 02/04  Rp                   5.000
23 9348 HANAPI  02/04  Rp                   5.600
24 9300 NGATRIYAH 02/04  Rp                   3.000
25 9355 MIATI 02/04  Rp                             -
26 9306 TEGUH 02/04  Rp                   5.000
27 9307 IRHAM 02/04  Rp                   6.900
28 9314 TAUCHID 02/04  Rp                   4.000
29 9302 KHUMAIDI 02/04  Rp                   5.000
30 9246 KHASANI 02/04  Rp                   5.000
31 9354 PATKHURI 02/04  Rp                   5.000
32 9310 KHAMADIN 02/04  Rp                   5.000
33 9317 AMINI 02/04  Rp                   2.500
34 9258 TOHRI 02/04  Rp                 11.500
35 9250 ROZIKIN 02/04  Rp                   6.500
36 9356 SAYUDI 02/04  Rp                   5.500
37 9308 BONAIM 02/04  Rp                             -
38 9256 SARIYAH 02/04  Rp                   5.000
39 9255 MANSUR 02/04  Rp                   5.500
40 9245 ABDUL MANAF 02/04  Rp                   6.600
41 9319 KHOTIJAH 02/04  Rp                 14.000
42 9346 HALIMAH 02/04  Rp                   5.000
43 9318 MOTORI 02/04  Rp                   5.000
44 BENI LUKIYANTO 02/04  Rp                   5.000
45 9303 NASIHIN 02/04  Rp                             -
46 DIDIK  Rp                   7.000
47 UMI AMINAH  Rp                   4.500
48 HJ UMAROH  Rp                             -
49 IMRONAH  Rp                   4.000
50 HJ WATIAH  Rp                             -
51 A'OTUN  Rp                   3.000
52 USWATUN  Rp                   6.000
53 IMTICHANAH  Rp                   8.000
54 CHOLIPAH  Rp                   7.000
55 SAKDIYAH  Rp                   8.000
56 AHYAUDIN  Rp                             -
57 ISTIYOMAH  Rp                   2.000
58 YANAH  Rp                   3.500
59 SITI MUAWIYAH  Rp                   3.000
60 SALAMAH  Rp                   2.500
61 SURYATI  Rp                   3.000
62 SAWOH  Rp                   3.000
63 TURIYAM  Rp                   4.000
64 NUR ASIYAH  Rp                             -
65 ROKHIMAH  Rp                   5.000
66 YUHRIYAH  Rp                             -
67 SULTON   Rp                   5.000
68 SITI SUNDARIYAH  Rp                   1.300
69 TURIPAH  Rp                   3.000
70 AINIYAH  Rp                   6.000
71 SRIMANAH  Rp                   3.000
72 TUMI  Rp                   8.000
73 SULASTRI  Rp                   3.000
74 SURIYAH  Rp                   4.000
75 PONARI  Rp                   1.500
76 YANTI  Rp                   3.000
77 HAMDIYAH  Rp                   3.500
78 SAHURI  Rp                   4.000
79 MAIMUNAH  Rp                   8.000
80 INAYATI  Rp                 10.000
81 NUR HAVIA  Rp                   8.000
82 HARTI  Rp                   6.000
83 HJ SUTRIYAH  Rp                             -
84 ENI HIDAYANTI  Rp                             -
85 RUNTIAH  Rp                   8.000
86 ROZIQIN  Rp                   4.000
87 NUR AZIZAH  Rp                   4.500
88 ROHMI  Rp                             -
89 INDANAH  Rp                   5.000
90 PARYUMI  Rp                   3.500
91 MUAZIYAH  Rp                   4.000
92 MUNAWAROH  Rp                   3.000
93 NASEHAH  Rp                   8.000
94 YATIN  Rp                   6.000
95 MAFTUKHAH  Rp                   5.500
96 SITI FARIDAH  Rp                   2.000
97 SAMARI  Rp                             -
98 MUHDHORI  Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: