Laporan koin Nu Sukorejo November I 2018

No No. Toples Nama Alamat RT/RW  infaq 
1 315 NUR ROZIQIN 02/02  Rp                   8.000
2 317 ABDUL HADI 02/02  Rp                   6.500
3 321 MUJAHIDIN 02/02  Rp                             -
4 327 WAHYUDIN 02/02  Rp                 11.500
5 323 NUR AFANDI 02/02  Rp                   5.000
6 318 MUNDAKIR 02/02  Rp                   4.500
7 316 SUYUTI 02/02  Rp                 12.900
8 313 MUKMININ 02/02  Rp                             -
9 245 H. TAHRIR 02/02  Rp                             -
10 322 JUMIRAH 02/02  Rp                             -
11 326 ABDUL MUKTI 02/02  Rp                 17.200
12 330 SUWARDI 02/02  Rp                 10.000
13 325 AMINUDIN 02/02  Rp                   5.000
14 329 MU’ATIB 02/02  Rp                   7.000
15 332 MAWARDI 02/02  Rp                   4.000
16 336 MAHMUDI 02/02  Rp                   8.000
17 334 SAMSUDIN 02/02  Rp                   5.000
18 328 SHOLIKHIN 02/02  Rp                   8.300
19 335 SUROSO 02/02  Rp                   6.000
20 333 MUHTAROM 02/02  Rp                   7.800
21 331 NUR KHASANI 02/02  Rp                 10.000
22 251 UHAIRIYAH 02/02  Rp                   9.700
23 243 MAHFUD 02/02  Rp                 10.000
24 242 SODIQIN 02/02  Rp                             -
25 246 LUKMAN ARIF 02/02  Rp                   6.000
26 244 NASORI 02/02  Rp                   8.700
27 320 SABIT 02/02  Rp                   3.000
28 252 BISRI 02/02  Rp                   7.000
29 247 JAMBURI 02/02  Rp                             -
30 324 SISWOYO 02/02  Rp                 10.000
31 249 NANDHIN 02/02  Rp                   5.000
32 254 NASRUDIN 02/02  Rp                   9.500
33 260 SA’RONI 02/02  Rp                   5.000
34 257 SA’UMI 02/02  Rp                   5.000
35 314 ANGSOR 02/02  Rp                   5.000
36 261 SHOLIKHIN (IS) 02/02  Rp                 15.000
37 253 BAMBANG SUGIARTO 02/02  Rp                   6.600
38 256 MURTADHO 02/02  Rp                 10.000
39 264 SARNITI 02/02  Rp                   7.000
40 176 TUGIRI 01/02  Rp                   5.000
41 170 SUMARI 01/02  Rp                   5.000
42 169 DANURI 01/02  Rp                   5.000
43 171 SUTRISNO 01/02  Rp                             -
44 174 NARIYO 01/02  Rp                   8.000
45 173 NUR  ROKHIM 01/02  Rp                   7.000
46 177 NUR  FATONI 01/02  Rp                 11.900
47 259 SA’EH 01/02  Rp                   3.000
48 175 SHOLIKHIN 01/02  Rp                   5.500
49 172 SUPRIYANTO 01/02  Rp                   2.600
50 180 SLAMET ISKANDAR 01/02  Rp                   5.000
51 179 MURSIDIN 01/02  Rp                 10.300
52 178 SUBARI 01/02  Rp                             -
53 166 RIYANTO 01/02  Rp                             -
54 168 BONTARI 01/02  Rp                   3.000
  158 NGATINI 01/02  Rp                             -
  164 AHMAD BAROKAH 01/02  Rp                             -
  157 NUR  KHOLIS 01/02  Rp                   5.000
  159 BUDIONO 01/02  Rp                             -
  167 ASRO 01/02  Rp                   5.000
  160 DA’AN 01/02  Rp                             -
  163 SLAMET (NIAH) 01/02  Rp                   1.500
  162 NUR  AMIN 01/02  Rp                 15.000
  161 PURWATI 01/02  Rp                   7.000
  255 ABRORI 01/02  Rp                   7.500
  263 BADRIYAH 01/02  Rp                   2.900
  262 SARIATI 01/02  Rp                   5.000
  241 ABDUL WAHID 01/02  Rp                 12.500
  319 MUNDOR 01/02  Rp                   4.000
  258 A.SAKUR 01/02  Rp                   3.100
  161 MANISAH    Rp                             -
  273 MUJIYAT    Rp                             -
  265 SISWANTO    Rp                 10.000
  266 HARTANI    Rp                             -
    KHOLIL    Rp                   5.000
  274 SAHARI    Rp                   1.900
  283 JAWAHIR    Rp                             -
  287 SUTINI    Rp                   5.700
  277 MINDO    Rp                   3.500
    JURI    Rp                             -
  278 MUNTA    Rp                             -
  284 AMIN SUBKHAN    Rp                             -
  208 AMANAH 03/02  Rp                   5.000
  216 PARNI 03/02  Rp                             -
  213 BONALEM 03/02  Rp                   8.500
  211 ZAMRONI 03/02  Rp                             -
  206 NUR KHAMID 03/02  Rp                   7.000
  210 GUNTORO 03/02  Rp                 10.000
  224 SHOLEHAH 03/02  Rp                 10.000
  217 ABRORI 03/02  Rp                 10.200
  225 MARDIYAH 03/02  Rp                   5.000
  223 SYAHID 03/02  Rp                 15.000
  221 KASMAD 03/02  Rp                   6.000
  226 ERFAN 03/02  Rp                             -
  222 A.MANAF 03/02  Rp                             -
  228 FAHRUDIN 03/02  Rp                 14.100
  220 A.SHOFA 03/02  Rp                 10.000
  227 MASHITOH 03/02  Rp                             -
  210 NGADI 03/02  Rp                   5.000
  214 KHOIRUDIN 03/02  Rp                 10.000
  215 BASYARI 03/02  Rp                   5.000
  209 SHOBIRIN 03/02  Rp                   6.000
  207 A.ROHMAN 03/02  Rp                 10.000
  205 THOHAR 03/02  Rp                 10.000
  219 A.JALIL 03/02  Rp                             -
  218 SAMSUDIN 03/02  Rp                 11.900
  137 H.MUSLIKHUN 04/02  Rp                 10.000
  133 ROFI’I 04/02  Rp                   5.300
  135 SOBRI 04/02  Rp                 12.000
  141 H.SA’AT 04/02  Rp                   8.000
  138 MASUDAH 04/02  Rp                 10.000
  134 FAHULUDIN 04/02  Rp                             -
  36 MUSTAQIM 04/02  Rp                   9.900
  182 MUJAHIDIN 04/02  Rp                   9.200
  184 MUSBIHIN 04/02  Rp                             -
  248 A.SYAFIK 04/02  Rp                 12.000
  190 KUWAT SYAFI’I 04/02  Rp                   7.600
  185 ALI FUDIN 04/02  Rp                   7.000
  188 LUKMAN KHAKIM 04/02  Rp                             -
  250 SAEFUDIN 04/02  Rp                   5.500
  191 SUNDAKIR 04/02  Rp                   5.000
  186 MUNTARNI 04/02  Rp                             -
  192 SAERI 04/02  Rp                             -
  181 SA’ID 04/02  Rp                 15.500
  183 NUR RODIN 04/02  Rp                             -
  139 FATIHIN 04/02  Rp                 10.000
  140 NUR KHOLISIN 04/02  Rp                 10.000
  143 BAREROH 04/02  Rp                             -
  187 NUR YASIN 04/02  Rp                 10.000
  189 A.HADI 04/02  Rp                   7.200
  144 A.MANAF 04/02  Rp                 10.000
  142 FITA M. 04/02  Rp                 15.200
  193 IHWAN    Rp                 32.500
  149 HANAFI    Rp                 10.000
  197 ROMADHON    Rp                   3.500
  147 MUHAIMIN    Rp                 15.000
  196 NUR ROHIM    Rp                   7.000
  153 YOHI SONURO    Rp                   6.500
  150 KIP YANTO    Rp                   5.100
  156 NUR HOZIN    Rp                   6.000
  199 TAHMUDI    Rp                   5.500
  198 SHOLIKHAH    Rp                             -
  202 NUR KHOLIS    Rp                   5.000
  195 ZAENAL ABIDIN    Rp                   5.000
  201 KHUMAEDI    Rp                   8.200
  203 SUBAIDI    Rp                   5.000
  194 ALI MUJIB    Rp                 10.000
  288 SO'IMAH    Rp                             -
  280 BASIR    Rp              120.000
  279 ANDI    Rp                   7.500
  200 BAHRUL ULUM    Rp                   4.500
  204 BADRUDIN    Rp                 10.000
  132 SAIMAN    Rp                             -
  145 WAHYUDI    Rp                             -
  231 AMIN SAKAJI    Rp                             -
  237 ROHMADI    Rp                             -
  121 BONASIR    Rp                 10.000
  130 ABDUL BASIT    Rp                   5.000
  126 SUMARI    Rp                   5.000
  229 ILYAS    Rp                   9.000
  234 DIYONO    Rp                             -
  235 SUMYATI    Rp                   5.000
  239 UNTUNG JARI    Rp                             -
  238 BOHAI ROMI    Rp                             -
  129 SUGKOWO     Rp                 10.000
  127 AMIN NASIR    Rp                   5.000
  232 SODIQIN     Rp                             -
  128 SANTOSO    Rp                             -
  131 SUKRON    Rp                   6.000
  123 SEHA BUDIN    Rp                             -
  122 ROSIDIN    Rp                   5.000
  233 NUR CAHYO    Rp                   7.000
  236 MASRUHiN    Rp                             -
  124 DARWATI    Rp                 10.000
  240 TAMPISAH    Rp                             -
  271 SHOLIHIN (IM)    Rp                   5.000
  9452 HARNO    Rp                   3.500
  7729 AZIZAH 05/01  Rp                   7.000
  7734 CASWATI 05/01  Rp                 21.500
  7737 CASMI 05/01  Rp                   5.000
  728 MUNTAMAH 05/01  Rp                   7.000
  7543 FATIMAH 05/01  Rp                   5.000
  752 SITI ZAHRO 05/01  Rp                   5.000
  7735 SITI MALEKHA 05/01  Rp                   5.100
  7745 SITI AMINAH 05/01  Rp                   4.000
  7727 KHOFIYAH 05/01  Rp                   4.600
  7739 MAGHFIROH 05/01  Rp                 75.000
  7469 MUNJIYAH 05/01  Rp                   4.300
  7743 HJ. KHASANAH 05/01  Rp                             -
  7534 LAELAH 05/01  Rp                   5.000
  7730 ISWATUN KH 05/01  Rp                   4.100
  7733 SANATUN 05/01  Rp                   2.000
  7742 MIS'ID 05/01  Rp                       500
  7785 KIPTIYAH 05/01  Rp                   5.000
  9900 SOLEKHATI 05/01  Rp                   5.000
  7748 ULFA 05/01  Rp                   5.000
  9904 SITI JAHRO 05/01  Rp                   4.400
  7747 ENDANG 05/01  Rp                   5.500
  7740 ROKHANAH 05/01  Rp                   5.700
  7736 NAPSIAH 05/01  Rp                   6.000
  7746 TATKIROH 05/01  Rp                   3.700
  9916 WASRI 05/01  Rp                   9.700
  9917 SAYATI 05/01  Rp                   2.000
  9914 SITI ZUHRO 05/01  Rp                   6.800
  9910 MAYSAROH 05/01  Rp                   5.000
  9909 SAADAH 05/01  Rp                   5.000
  9899 ZAENAB 05/01  Rp                             -
  9911 SARYATI 05/01  Rp                   3.100
  9897 KHASANATUN 05/01  Rp                   5.000
  9906 MAHMUDAH 05/01  Rp                   7.000
  9903 NASRUDIN 05/01  Rp                 10.000
  9902 ROMDHONAH 05/01  Rp                   5.000
  9907 BURYATI 05/01  Rp                   3.000
  7731 NASORI 05/01  Rp                             -
  9908 SODIKIN 05/01  Rp                   2.000
  7725 MUSRIAH 05/01  Rp                   4.000
  7464 MUKAROMAH 05/01  Rp                   5.000
  9919 NURAENAH 05/01  Rp                   5.000
  9920 KHOLISAH 05/01  Rp                             -
  9918 MUTRI 05/01  Rp                             -
  7536 RONDIYAH 05/01  Rp                   8.400
  7539 NIKMATUS SOLEHAT 05/01  Rp                   6.000
  7544 UMUL SOLEKHAH 05/01  Rp                   5.100
  9901 BANDIYAH 05/01  Rp                   5.000
  7541 ROKHIMAH 05/01  Rp                   6.000
  7538 NIKMATUL B 05/01  Rp                   6.500
  7535 NUHYIL FADHILAH 05/01  Rp                   4.000
  7540 SINTIYAH 05/01  Rp                   4.400
  7732 KHANAFI 05/01  Rp                             -
  7741 SITI KODRIYAH 05/01  Rp                   4.000
  7744 NASEKHAH 05/01  Rp                             -
  9898 MUNTIYEM 05/01  Rp                             -
  9915 SOREP  M 05/01  Rp                   5.000
  9912 KHOLIP 05/01  Rp                             -
  9913 SUTIAH 05/01  Rp                   3.700
  9905 DWI YANTI 05/01  Rp                   5.000
  7738 YOHAN 05/01  Rp                   1.500
  7457 SUMIATI 01/01  Rp                   5.000
  7460 ROMLAH 01/01  Rp                   5.000
  7459 SOPIYAH 01/01  Rp                   5.000
  7456 AROFAH 01/01  Rp                   3.000
  7782 SARMAH 01/01  Rp                             -
    HATI SETIAWATI 01/01  Rp                   2.000
  7455 UZLIFATUL JANAH 01/01  Rp                   4.500
  7784 SUREP 01/01  Rp                   2.000
  7454 MARWIYAH 01/01  Rp                   5.000
  7777 SARIPAH 01/01  Rp                   6.000
  7783 TINA 01/01  Rp                   4.000
  7781 ISAH 01/01  Rp                   5.000
  7778 ATIK 01/01  Rp                   5.200
  7779 SOLATI 01/01  Rp                   3.000
  7776 WATI 01/01  Rp                   5.000
  7452 INDANAH 01/01  Rp                   4.000
  7780 ASIH 01/01  Rp                   5.000
  7773 PINTIYAH 01/01  Rp                   5.000
  7764 MUSRNIANA 01/01  Rp                   4.000
  7772 YANTI 01/01  Rp                   4.400
  7768 SAKDIYAH 01/01  Rp                   4.000
  7766 RUMINI 01/01  Rp                   3.000
  7767 ASPIYAH 01/01  Rp                   3.000
  7771 WINARSIH 01/01  Rp                             -
  7765 NUR AZIZAH 01/01  Rp                   5.000
  7770 JANATIN 01/01  Rp                   5.000
  7762 MANITI 01/01  Rp                   2.800
  8032 AZIZAH 01/01  Rp                   6.000
  7451 BU NARTI 01/01  Rp                   5.100
  7763 SA'ATI 01/01  Rp                   5.000
  7774 SIPON 01/01  Rp                   3.300
  7453 CASLIMAH 01/01  Rp                   3.000
  8031 MUDRIKAH 01/01  Rp                   2.000
  8030 KHOTIMAH 01/01  Rp                   5.000
  7449 MISTIATUN 01/01  Rp                   5.000
  8628 ISMANAH 01/01  Rp                   3.000
  8037 KOPIPAH 01/01  Rp                   3.000
  7450 KOIMAH 01/01  Rp                   5.000
  8026 NUR AROPAH 01/01  Rp                 11.000
  7496 NUR HAYATI 01/01  Rp                   5.000
  8025 DAIROH 01/01  Rp                   3.000
  8029 ROHANAH 01/01  Rp                   5.000
  8036 ANIK 01/01  Rp                   5.000
  7494 NASEHAH 01/01  Rp                   5.000
  7495 MARFUATUN 01/01  Rp                   3.000
  7493 MUTOHAROH 01/01  Rp                   2.000
  8033 IDA 01/01  Rp                 10.000
  8034 MISIMAH 01/01  Rp                             -
  7761 YOYOK 01/01  Rp                   3.000
  7769 KHORIROH 01/01  Rp                             -
  8035 NURYATIN 01/01  Rp                   3.000
  7775 BU BIDAN ANIS 01/01  Rp                 20.000
  7690 TURAH IANAH 06/01  Rp                   4.000
  7697 ROWIYAH 06/01  Rp                   5.500
  7695 ZAENATON 06/01  Rp                   6.000
  7698 KOMARIYAH 06/01  Rp                   5.000
  7691 KHUSNUL KHOTIMAH 06/01  Rp                   5.000
  7758 KHOLIFAH 06/01  Rp                   3.000
  7696 KHUSUSIYAH 06/01  Rp                 10.600
  7502 FAIZIN 06/01  Rp                   8.700
  7749 ROJANAH 06/01  Rp                             -
  7506 KHOTIMAH  N 06/01  Rp                   5.000
  7787 NUR KHOMSAH 06/01  Rp                 14.500
  7533 TURYATI 06/01  Rp                 10.000
  7789 HALIMAH 06/01  Rp                   5.000
  7794 ANAH 06/01  Rp                 10.000
  7537 ISTIHAROH 06/01  Rp                   5.000
  7796 SOLEHAH 06/01  Rp                   5.000
  7795 KODER 06/01  Rp                   5.000
  7504 NUR AROPAH 06/01  Rp                             -
  7505 SITI MURNI 06/01  Rp                             -
  7699 AMANAH 06/01  Rp                   4.000
  7700 TUTIANAH 06/01  Rp                   5.000
  7485 BADRIYAH 06/01  Rp                             -
  7692 KHOTIMAH  S 06/01  Rp                   5.000
  7689 PURNOMO 06/01  Rp                   9.900
  7756 WARTINI 06/01  Rp                   3.500
  7755 MUSLIMAH 06/01  Rp                   6.400
  7694 HUNAINAH 06/01  Rp                             -
  7693 MUZAYANAH 06/01  Rp                             -
  7754 SAIDAH 06/01  Rp                   5.000
  7759 MURIPAH 06/01  Rp                   3.000
  7488 NOIMATON 06/01  Rp                   5.000
  7501 SARIATUN 06/01  Rp                   5.000
  7751 HAFIDHIN 06/01  Rp                             -
  7793 SUSILOWATI 06/01  Rp                   4.000
  7790 KHERIYAH 06/01  Rp                   2.000
  7788 AROPAH 06/01  Rp                             -
  7786 MUATI 06/01  Rp                   5.000
  7753 SARNO 06/01  Rp                   7.000
  7726 SOFIYAH 06/01  Rp                 12.500
  7750 YANTI 06/01  Rp                             -
  7792 ROFIATUN 06/01  Rp                   8.500
  7752 USWATUN HASANAH 06/01  Rp                             -
  7791 NAISAH 06/01  Rp                   5.000
  507 AHADAH 06/01  Rp                   7.000
  7760 MUAWANAH 06/01  Rp                   2.000
  7757 SAIMANAH 06/01  Rp                             -
    FINA    Rp                             -
  7712 AGUS SHOLEH 04/01  Rp                 10.000
  7724 ABDUL KHOLIQ 04/01  Rp                 23.600
  7545 ABDUL MUFID/A SAKUR 04/01  Rp                   5.000
  7722 M ANAS 04/01  Rp                   5.000
  7723 ABD MUFID 04/01  Rp                   5.000
  7721 UMANAP 04/01  Rp                   4.200
  7718 MUNAWAR 04/01  Rp                   8.300
  7503 PASOLI 04/01  Rp                   7.500
  7714 NUROHMAN 04/01  Rp                   5.200
  7703 ULINUHA 04/01  Rp                 10.000
  7717 ROHMAT 04/01  Rp                   6.000
  7713 NUR YATI 04/01  Rp                             -
  7702 MUNDHOAP 04/01  Rp                 14.500
  7710 SHOLIHIN 04/01  Rp                   8.000
  7709 H SLAMET 04/01  Rp                 13.000
  7711 NURUL AINI 04/01  Rp                   6.000
  7706 MASHURI 04/01  Rp                 10.500
  7684 AMAT ZAENI 04/01  Rp                   5.000
  7683 ABD MANAF 04/01  Rp                   5.000
  7705 NASOHA 04/01  Rp                   5.300
  7546 HARNO 04/01  Rp                             -
  7554 TAHMUDIN 04/01  Rp                 10.000
  7550 A MUTAMAKIM 04/01  Rp                   5.000
  7687 MUADIN 04/01  Rp                   9.900
  7556 SAKDULLAH/GIONO 04/01  Rp                   6.000
  7708 YUSUP 04/01  Rp                   7.000
  7686 DHOPIRIN 04/01  Rp                   5.000
  7678 M HASAN 04/01  Rp                   6.500
  7682 ABU SAERI 04/01  Rp                             -
  7555 AGUS MUAFA 04/01  Rp                 11.800
  7530 BU MASLAKHAH 04/01  Rp                   7.000
  7707 MUSLIKHIN 04/01  Rp                   5.000
  7680 SAKDULLAH 04/01  Rp                             -
  7681 ROSIDAH 04/01  Rp                             -
  7685 MA'ID 04/01  Rp                   6.500
  7522 NASTAIN 04/01  Rp                   6.800
  7715 SAMSUDI 04/01  Rp                   5.000
  7720 WAHYUDIN 04/01  Rp                   4.500
  7547 ROZIKIN 04/01  Rp                   3.500
  7552 ABD LATIP 04/01  Rp                             -
  7549 MASTUR 04/01  Rp                   5.000
  7553 NUR HADI 04/01  Rp                             -
  7551 ALIMIN 04/01  Rp                   5.000
  7548 HAMDANAH 04/01  Rp                             -
  7523 NAHDUDIN 04/01  Rp                   5.000
  7524 DUROH 04/01  Rp                   5.000
  7528 TOHARI 04/01  Rp                             -
  7497 DURI 04/01  Rp                   5.300
  7508 SOPIYAN 04/01  Rp                   5.000
  7521 AMINUDIN 04/01  Rp                   5.000
  7531 JUMADI 04/01  Rp                   2.000
  7527 A MUHSIN 04/01  Rp                   6.000
  7500 ASRORI 04/01  Rp                   7.200
  7529 NASRUDIN 04/01  Rp                   4.900
  7525 SOBIRIN 04/01  Rp                   2.500
  7526 A KHAMID 04/01  Rp                   3.000
  7523 ALI MALIKI 04/01  Rp                   5.000
  7701 KOMARUDINN 04/01  Rp                   5.500
    KHUDAEFAH 04/01  Rp                   5.000
  7499 DASAAN 04/01  Rp                             -
  7716 MUSLIH 04/01  Rp                   8.000
  7704 ISMAIL 04/01  Rp                   5.000
  7679 ABU SAID 04/01  Rp                   3.000
  7677 MISKIYAH 04/01  Rp                             -
  7719 ZUHRI 04/01  Rp                             -
  7788 ZARKONI 04/01  Rp                   5.000
  7498 MAKMUN    Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: