Laporan Koin Nu Sukorejo Oktober II 2018

No. Toples Nama Alamat RT/RW  infaq 
315 NUR ROZIQIN 02/02  Rp                   8.000
317 ABDUL HADI 02/02  Rp                             -
321 MUJAHIDIN 02/02  Rp                   6.600
327 WAHYUDIN 02/02  Rp                 12.500
323 NUR AFANDI 02/02  Rp                   5.000
318 MUNDAKIR 02/02  Rp                             -
316 SUYUTI 02/02  Rp                 13.400
313 MUKMININ 02/02  Rp                   5.000
245 H. TAHRIR 02/02  Rp                             -
322 JUMIRAH 02/02  Rp                             -
326 ABDUL MUKTI 02/02  Rp                 12.000
330 SUWARDI 02/02  Rp                 11.500
325 AMINUDIN 02/02  Rp                   5.000
329 MU’ATIB 02/02  Rp                   7.000
332 MAWARDI 02/02  Rp                   6.500
336 MAHMUDI 02/02  Rp                   9.000
334 SAMSUDIN 02/02  Rp                   5.000
328 SHOLIKHIN 02/02  Rp                   7.500
335 SUROSO 02/02  Rp                   5.000
333 MUHTAROM 02/02  Rp                   4.800
331 NUR KHASANI 02/02  Rp                 10.200
251 UHAIRIYAH 02/02  Rp                 14.000
243 MAHFUD 02/02  Rp                 10.000
242 SODIQIN 02/02  Rp                   5.000
246 LUKMAN ARIF 02/02  Rp                   5.000
244 NASORI 02/02  Rp                   8.700
320 SABIT 02/02  Rp                   5.000
252 BISRI 02/02  Rp                   7.000
247 JAMBURI 02/02  Rp                             -
324 SISWOYO 02/02  Rp                 10.000
249 NANDHIN 02/02  Rp                             -
254 NASRUDIN 02/02  Rp                   8.400
260 SA’RONI 02/02  Rp                   4.000
257 SA’UMI 02/02  Rp                             -
314 ANGSOR 02/02  Rp                             -
261 SHOLIKHIN (IS) 02/02  Rp                 10.000
253 BAMBANG SUGIARTO 02/02  Rp                   5.800
256 MURTADHO 02/02  Rp                 10.000
264 SARNITI 02/02  Rp                   7.000
176 TUGIRI 01/02  Rp                   4.000
170 SUMARI 01/02  Rp                   5.000
169 DANURI 01/02  Rp                   5.000
171 SUTRISNO 01/02  Rp                             -
174 NARIYO 01/02  Rp                   8.000
173 NUR  ROKHIM 01/02  Rp                   3.200
177 NUR  FATONI 01/02  Rp                             -
259 SA’EH 01/02  Rp                   2.900
175 SHOLIKHIN 01/02  Rp                   9.000
172 SUPRIYANTO 01/02  Rp                             -
180 SLAMET ISKANDAR 01/02  Rp                   5.000
179 MURSIDIN 01/02  Rp                   5.000
178 SUBARI 01/02  Rp                   6.300
166 RIYANTO 01/02  Rp                             -
168 BONTARI 01/02  Rp                   3.000
158 NGATINI 01/02  Rp                             -
164 AHMAD BAROKAH 01/02  Rp                             -
157 NUR  KHOLIS 01/02  Rp                             -
159 BUDIONO 01/02  Rp                             -
167 ASRO 01/02  Rp                             -
160 DA’AN 01/02  Rp                             -
163 SLAMET (NIAH) 01/02  Rp                   7.800
162 NUR  AMIN 01/02  Rp                 16.200
161 PURWATI 01/02  Rp                   5.000
255 ABRORI 01/02  Rp                   7.000
263 BADRIYAH 01/02  Rp                   6.000
262 SARIATI 01/02  Rp                             -
241 ABDUL WAHID 01/02  Rp                 10.500
319 MUNDOR 01/02  Rp                             -
258 A.SAKUR 01/02  Rp                   5.600
161 MANISAH    Rp                             -
273 MUJIYAT    Rp                             -
265 SISWANTO    Rp                 10.000
266 HARTANI    Rp                             -
  KHOLIL    Rp                   5.000
274 SAHARI    Rp                   7.200
283 JAWAHIR    Rp                             -
287 SUTINI    Rp                   5.000
277 MINDO    Rp                             -
  JURI    Rp                             -
278 MUNTA    Rp                             -
284 AMIN SUBKHAN    Rp                 10.000
208 AMANAH 03/02  Rp                   3.000
216 PARNI 03/02  Rp                             -
213 BONALEM 03/02  Rp                   8.000
211 ZAMRONI 03/02  Rp                             -
206 NUR KHAMID 03/02  Rp                   5.900
210 GUNTORO 03/02  Rp                   7.500
224 SHOLEHAH 03/02  Rp                 13.500
217 ABRORI 03/02  Rp                 10.000
225 MARDIYAH 03/02  Rp                   5.000
223 SYAHID 03/02  Rp                 10.000
221 KASMAD 03/02  Rp                   5.000
226 ERFAN 03/02  Rp                             -
222 A.MANAF 03/02  Rp                 10.000
228 FAHRUDIN 03/02  Rp                   7.100
220 A.SHOFA 03/02  Rp                 10.000
227 MASHITOH 03/02  Rp                             -
210 NGADI 03/02  Rp                   5.000
214 KHOIRUDIN 03/02  Rp                 10.000
215 BASYARI 03/02  Rp                   5.000
209 SHOBIRIN 03/02  Rp                   6.000
207 A.ROHMAN 03/02  Rp                             -
205 THOHAR 03/02  Rp                 10.000
219 A.JALIL 03/02  Rp                             -
218 SAMSUDIN 03/02  Rp                   5.500
137 H.MUSLIKHUN 04/02  Rp                   3.000
133 ROFI’I 04/02  Rp                   7.700
135 SOBRI 04/02  Rp                 12.000
141 H.SA’AT 04/02  Rp                 12.000
138 MASUDAH 04/02  Rp                 10.000
134 FAHULUDIN 04/02  Rp                   7.000
36 MUSTAQIM 04/02  Rp                 10.000
182 MUJAHIDIN 04/02  Rp                   7.300
184 MUSBIHIN 04/02  Rp                   5.000
248 A.SYAFIK 04/02  Rp                 15.000
190 KUWAT SYAFI’I 04/02  Rp                             -
185 ALI FUDIN 04/02  Rp                   7.500
188 LUKMAN KHAKIM 04/02  Rp                             -
250 SAEFUDIN 04/02  Rp                 11.000
191 SUNDAKIR 04/02  Rp                   5.000
186 MUNTARNI 04/02  Rp                             -
192 SAERI 04/02  Rp                   6.000
181 SA’ID 04/02  Rp                 10.400
183 NUR RODIN 04/02  Rp                 11.500
139 FATIHIN 04/02  Rp                 10.000
140 NUR KHOLISIN 04/02  Rp                 10.000
143 BAREROH 04/02  Rp                             -
187 NUR YASIN 04/02  Rp                 10.000
189 A.HADI 04/02  Rp                   9.200
144 A.MANAF 04/02  Rp                             -
142 FITA M. 04/02  Rp                 13.000
193 IHWAN    Rp                             -
149 HANAFI    Rp                 10.000
197 ROMADHON    Rp                   6.900
147 MUHAIMIN    Rp                 10.000
196 NUR ROHIM    Rp                   5.000
153 YOHI SONURO    Rp                   5.000
150 KIP YANTO    Rp                   5.200
156 NUR HOZIN    Rp                   5.000
199 TAHMUDI    Rp                   4.600
198 SHOLIKHAH    Rp                   4.000
202 NUR KHOLIS    Rp                 10.000
195 ZAENAL ABIDIN    Rp                   5.000
201 KHUMAEDI    Rp                 10.000
203 SUBAIDI    Rp                   5.000
194 ALI MUJIB    Rp                 10.000
288 SO'IMAH    Rp                             -
280 BASIR    Rp              104.400
279 ANDI    Rp                   7.000
200 BAHRUL ULUM    Rp                   7.600
204 BADRUDIN    Rp                 10.000
132 SAIMAN    Rp                   5.000
145 WAHYUDI    Rp                             -
231 AMIN SAKAJI    Rp                   5.000
237 ROHMADI    Rp                             -
121 BONASIR    Rp                             -
130 ABDUL BASIT    Rp                   5.000
126 SUMARI    Rp                   5.000
229 ILYAS    Rp                             -
234 DIYONO    Rp                   3.700
235 SUMYATI    Rp                             -
239 UNTUNG JARI    Rp                   5.000
238 BOHAI ROMI    Rp                             -
129 SUGKOWO     Rp                 10.000
127 AMIN NASIR    Rp                             -
232 SODIQIN     Rp                             -
128 SANTOSO    Rp                             -
131 SUKRON    Rp                   7.200
123 SEHA BUDIN    Rp                             -
122 ROSIDIN    Rp                             -
233 NUR CAHYO    Rp                   7.000
236 MASRUHiN    Rp                   5.000
  DARWATI    Rp                             -
240 TAMPISAH    Rp                 10.200
271 SHOLIHIN (IM)    Rp                 10.000
9452 HARNO    Rp                 19.000
350 ZAENUDIN 05/02  Rp                             -
305 NURHOZIN 05/02  Rp                             -
347 AFIF FUDIN 05/02  Rp                             -
300 NASIHIN 05/02  Rp                   5.000
297 AMINNUDI 05/02  Rp                   5.000
348 SOBIRIN 05/02  Rp                   3.000
342 AGUS MAFTUHIN 05/02  Rp                   5.000
351 MA'IL A 05/02  Rp                   4.000
358 SUPARMAN 05/02  Rp                 11.000
310 MAHMUDI 05/02  Rp                   4.000
293 KHAIRUDIN 05/02  Rp                   5.000
311 BAKER 05/02  Rp                   2.000
352 MASTOR 05/02  Rp                   5.000
341 MUANNAH 05/02  Rp                   3.500
  SAKRONI 05/02  Rp                       700
337 ABDUL MUNIR 05/02  Rp                   5.000
349 MARIZAT 05/02  Rp                   4.000
296 GOZALI 05/02  Rp                   5.000
355 SOLIHIN 05/02  Rp                   3.000
356 AGUS MANGSUR 05/02  Rp                             -
308 ROMADHON 05/02  Rp                   5.000
344 KUAT 05/02  Rp                   5.000
295 KUSAINI 05/02  Rp                   5.000
354 KODER  05/02  Rp                             -
312 MARYATI 05/02  Rp                   4.000
399 KHOLIPAH 05/02  Rp                   3.000
303 NGAHADUN 05/02  Rp                   4.000
340 MA'IL S 05/02  Rp                   3.000
291 ROZIKIN 05/02  Rp                   5.000
360 MUJI 05/02  Rp                             -
346 PANDOLI 05/02  Rp                   4.000
338 KISROWIYAH 05/02  Rp                   2.000
294 AS'ARI 05/02  Rp                             -
345 KHONITIN 05/02  Rp                 10.000
292 NUR KHAFIDIN 05/02  Rp                   5.000
298 TAHMID 05/02  Rp                 16.000
357 BISRI 05/02  Rp                   2.000
289 SYAFI'I 05/02  Rp                             -
359 NUR KHOLIK 05/02  Rp                             -
307 BOHARI 05/02  Rp                   5.000
302 ABDUL MANAP 05/02  Rp                             -
290 ROZAK 05/02  Rp                             -
301 SOREPTO 05/02  Rp                             -
339 BUDEN 05/02  Rp                             -
306 ISA ANSORI 05/02  Rp                 10.000
  LIDIN 05/02  Rp                             -
  MUSLIHUN 05/02  Rp                             -
343 ENDAH 05/02  Rp                             -
  SORI 05/02  Rp                             -
  MOSLEHAN 05/02  Rp                             -
  ANAH 02/01  Rp                             -
8024 AMBAR 02/01  Rp                   5.000
7513 ADMINAH 02/01  Rp                   5.000
7479 ALPIYAH 02/01  Rp                   5.000
8003 NGAHATUN 02/01  Rp                   5.000
8018 YAIMAH 02/01  Rp                   5.000
7516 NUR AINIYAH 02/01  Rp                   5.000
8021 SALAMAH 02/01  Rp                   5.000
8007 PUJI 02/01  Rp                   5.000
8001 MALEKHAH 02/01  Rp                   2.000
7520 BIYATI 02/01  Rp                   5.000
8004 ISFAIYAH 02/01  Rp                   5.000
7482 YAMRONI 02/01  Rp                 27.500
7509 IDAN 02/01  Rp                 10.000
8009 NGAHATI 02/01  Rp                 10.000
8022 MUPIDAH 02/01  Rp                   5.000
8005 NUR APIYAH 02/01  Rp                   4.000
8020 WATIAH 02/01  Rp                   5.000
8012 SARITI 02/01  Rp                   3.000
8015 KHIKMAH 02/01  Rp                             -
  SUYONO 02/01  Rp                   5.000
8023 ISTIANAH 02/01  Rp                   5.600
7511 MUSTIANAH 02/01  Rp                             -
  GHOZALI 02/01  Rp                             -
7510 TO'I 02/01  Rp                             -
7475 UMAYAH 02/01  Rp                   2.000
8016 SAIDAH 02/01  Rp                   7.000
8008 MUNDUSAH 02/01  Rp                   5.700
8006 MISRIYAH 02/01  Rp                   5.000
  UTIN 02/01  Rp                   5.000
7476 RIBUT 02/01  Rp                             -
7518 KHURI 02/01  Rp                             -
7844 SOREP 02/01  Rp                   5.000
8019 PURIDAH 02/01  Rp                   5.000
8014 MASUDAH 02/01  Rp                   4.000
7481 KARTIYAH 02/01  Rp                   3.000
7480 MUSYRIATUN 02/01  Rp                             -
8010 RATNA 02/01  Rp                   5.000
7519 DAYAH 02/01  Rp                   5.000
  KHAPSOH 02/01  Rp                   5.000
8013 ISTIKOMAH 02/01  Rp                   7.500
7482 WITRI 02/01  Rp                   5.000
7478 KARYANAH 02/01  Rp                   5.000
7515 MUSLEKHAN 02/01  Rp                   7.000
7477 UMYANAH 02/01  Rp                   5.000
7474 NIAH 02/01  Rp                   5.000
285 LINTANG 02/01  Rp                 10.000
  SIHIN    Rp                   5.000
7457 SUMIATI 01/01  Rp                   5.000
7460 ROMLAH 01/01  Rp                   5.000
7459 SOPIYAH 01/01  Rp                   5.000
7456 AROFAH 01/01  Rp                   4.000
7782 SARMAH 01/01  Rp                   4.000
  HATI SETIAWATI 01/01  Rp                   5.000
7455 UZLIFATUL JANAH 01/01  Rp                   2.000
7784 SUREP 01/01  Rp                   2.000
7454 MARWIYAH 01/01  Rp                   5.000
7777 SARIPAH 01/01  Rp                 12.000
7783 TINA 01/01  Rp                   3.500
7781 ISAH 01/01  Rp                   5.000
7778 ATIK 01/01  Rp                   5.000
7779 SOLATI 01/01  Rp                   2.000
7776 WATI 01/01  Rp                   5.000
7452 INDANAH 01/01  Rp                   4.000
7780 ASIH 01/01  Rp                   5.000
7773 PINTIYAH 01/01  Rp                             -
7764 MUSRNIANA 01/01  Rp                   3.600
7772 YANTI 01/01  Rp                   6.900
7768 SAKDIYAH 01/01  Rp                   4.000
7766 RUMINI 01/01  Rp                   3.000
7767 ASPIYAH 01/01  Rp                   3.000
7771 WINARSIH 01/01  Rp                             -
7765 NUR AZIZAH 01/01  Rp                             -
7770 JANATIN 01/01  Rp                 10.000
7762 MANITI 01/01  Rp                             -
8032 AZIZAH 01/01  Rp                   7.500
7451 BU NARTI 01/01  Rp                   6.000
7763 SA'ATI 01/01  Rp                   6.000
7774 SIPON 01/01  Rp                   2.000
7453 CASLIMAH 01/01  Rp                   2.000
8031 MUDRIKAH 01/01  Rp                   2.000
8030 KHOTIMAH 01/01  Rp                             -
7449 MISTIATUN 01/01  Rp                   5.000
8628 ISMANAH 01/01  Rp                   5.000
8037 KOPIPAH 01/01  Rp                   2.000
7450 KOIMAH 01/01  Rp                   5.000
8026 NUR AROPAH 01/01  Rp                 13.000
7496 NUR HAYATI 01/01  Rp                   3.000
8025 DAIROH 01/01  Rp                   4.000
8029 ROHANAH 01/01  Rp                   6.000
8036 ANIK 01/01  Rp                   5.000
7494 NASEHAH 01/01  Rp                   7.600
7495 MARFUATUN 01/01  Rp                   6.300
7493 MUTOHAROH 01/01  Rp                   4.000
8033 IDA 01/01  Rp                 15.400
8034 MISIMAH 01/01  Rp                             -
7761 YOYOK 01/01  Rp                   4.400
7769 KHORIROH 01/01  Rp                   1.700
8035 NURYATIN 01/01  Rp                             -
7775 BU BIDAN ANIS 01/01  Rp                             -
7690 TURAH IANAH 06/01  Rp                   5.000
7697 ROWIYAH 06/01  Rp                   8.400
7695 ZAENATON 06/01  Rp                   4.500
7698 KOMARIYAH 06/01  Rp                             -
7691 KHUSNUL KHOTIMAH 06/01  Rp                   3.000
7758 KHOLIFAH 06/01  Rp                   3.000
7696 KHUSUSIYAH 06/01  Rp                   9.600
7502 FAIZIN 06/01  Rp                   8.000
7749 ROJANAH 06/01  Rp                   5.000
7506 KHOTIMAH  N 06/01  Rp                   6.000
7787 NUR KHOMSAH 06/01  Rp                 17.500
7533 TURYATI 06/01  Rp                 10.000
7789 HALIMAH 06/01  Rp                   6.000
7794 ANAH 06/01  Rp                 10.000
7537 ISTIHAROH 06/01  Rp                             -
7796 SOLEHAH 06/01  Rp                   4.000
7795 KODER 06/01  Rp                             -
7504 NUR AROPAH 06/01  Rp                   5.000
7505 SITI MURNI 06/01  Rp                   5.000
7699 AMANAH 06/01  Rp                             -
7700 TUTIANAH 06/01  Rp                             -
7485 BADRIYAH 06/01  Rp                             -
7692 KHOTIMAH  S 06/01  Rp                   5.000
7689 PURNOMO 06/01  Rp                   8.000
7756 WARTINI 06/01  Rp                   4.000
7755 MUSLIMAH 06/01  Rp                   5.000
7694 HUNAINAH 06/01  Rp                             -
7693 MUZAYANAH 06/01  Rp                   3.000
7754 SAIDAH 06/01  Rp                   5.000
7759 MURIPAH 06/01  Rp                   4.500
7488 NOIMATON 06/01  Rp                   9.000
7501 SARIATUN 06/01  Rp                   5.000
7751 HAFIDHIN 06/01  Rp                             -
7793 SUSILOWATI 06/01  Rp                             -
7790 KHERIYAH 06/01  Rp                             -
7788 AROPAH 06/01  Rp                   3.500
7786 MUATI 06/01  Rp                   5.000
7753 SARNO 06/01  Rp                   7.500
7726 SOFIYAH 06/01  Rp                 12.000
7750 YANTI 06/01  Rp                             -
7792 ROFIATUN 06/01  Rp                   7.500
7752 USWATUN HASANAH 06/01  Rp                             -
7791 NAISAH 06/01  Rp                             -
507 AHADAH 06/01  Rp                   7.000
7760 MUAWANAH 06/01  Rp                   2.000
7757 SAIMANAH 06/01  Rp                   2.400
  FINA    Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: