Laporan Koin Nu Dlisen Desember I 2018

No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
  UMI AMINAH    Rp                   6.000
  HJ UMAROH    Rp                   4.500
  IMRONAH    Rp                   3.000
  HJ WATIAH    Rp                   8.000
  A'OTUN    Rp                   4.000
  USWATUN    Rp                   5.000
  IMTICHANAH    Rp                   8.000
  CHOLIPAH    Rp                   6.000
  SAKDIYAH    Rp                             -
  AHYAUDIN    Rp                             -
  ISTIYOMAH    Rp                   3.000
  YANAH    Rp                   3.000
  SITI MUAWIYAH    Rp                   3.000
  SALAMAH    Rp                   4.000
  SURYATI    Rp                   3.000
  SAWOH    Rp                   4.000
  TURIYAM    Rp                   4.000
  NUR ASIYAH    Rp                             -
  ROKHIMAH    Rp                   5.500
  YUHRIYAH    Rp                   2.500
  SULTON     Rp                   2.400
  SITI SUNDARIYAH    Rp                   1.200
  TURIPAH    Rp                   3.000
  AINIYAH    Rp                   5.000
  SRIMANAH    Rp                   6.000
  TUMI    Rp                   5.000
  SULASTRI    Rp                             -
  SURIYAH    Rp                   3.000
  PONARI    Rp                   2.000
  YANTI    Rp                             -
  HAMDIYAH    Rp                   2.000
  SAHURI    Rp                   1.000
  MAIMUNAH    Rp                   8.000
  INAYATI    Rp                 10.000
  NUR HAVIA    Rp                   8.000
  HARTI    Rp                   8.000
  HJ SUTRIYAH    Rp                   8.000
  ENI HIDAYANTI    Rp                   4.000
  RUNTIAH    Rp                   4.000
  ROZIQIN    Rp                   5.500
  NUR AZIZAH    Rp                   8.000
  ROHMI    Rp                             -
  INDANAH    Rp                   8.000
  PARYUMI    Rp                   3.500
  MUAZIYAH    Rp                   8.000
  MUNAWAROH    Rp                             -
  NASEHAH    Rp                             -
  YATIN    Rp                   5.000
  MAFTUKHAH    Rp                             -
  SITI FARIDAH    Rp                   2.500
  SAMARI    Rp                             -
  MUHDHORI    Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: