Laporan koin Nu rowosari November II 2018

No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
 Rp        760 M FATONI   3000
 Rp        773 WALUYO   4400
 Rp        768 AMIN   2000
  TRISNO   7200
 Rp        811 ABU KHAERI   5000
 Rp        762 MUSTAKIM   5000
 Rp        761 MESRIPAH   4000
 Rp        805 FAHRUROZI   0
 Rp        159 HARYANTO   0
 Rp        758 SOFYAN   13000
 Rp        780 BURIYAH   4400
 Rp        806 BASAR   0
 Rp        813 NGALIMI   0
 Rp        176 MUSYAROFAH   3000
 Rp        810 SIMOL   0
 Rp        644 NUR KHOLIK   4500
  SALIYO   20000
 Rp        766 ARIFIN    0
 Rp        807 DAMANHURI   6000
 Rp        779 MUHLISIN   5000
 Rp        777 NGATIMAH   5500
 Rp        769 SANTI   4000
 Rp        815 SUROTO   0
816 MUAWANAH    Rp                   5.000
808 SATARI    Rp                   5.000
637 HUSEN    Rp                   4.000
655 MUHTADIN    Rp                             -
812 YATEN    Rp                             -
774 MUHADI    Rp                             -
778 SUPADI    Rp                             -
809 KHAERON    Rp                             -
775 ROHANI    Rp                             -
9698 MURNI    Rp                   5.000
  DARYUMI    Rp                   5.000
  ABDUL MUKTI    Rp                             -
  YUNUS    Rp                             -
  SYAIFUL ANNAS    Rp                   5.000
  AMINAH    Rp                             -
  SA'AMI    Rp                   4.000
  MBAH MURINI    Rp                             -
739 DURROHIM 02/04  Rp                   2.500
826 ROHANNAH 02/04  Rp                   5.000
831 FAUZAN 02/04  Rp                   2.500
  TIANAH 02/04  Rp                   2.500
  TUSRIAH 02/04  Rp                   2.500
742 SOLIHIN 02/04  Rp                   2.500
  ERNA 02/04  Rp                   2.500
940 WARSIYAH 02/04  Rp                   2.500
736 NUR HAMID 02/04  Rp                   2.500
741 SENEMAN 02/04  Rp                   3.000
  HINDUN 02/04  Rp                   2.500
823 N. HIDAYAH 02/04  Rp                             -
743 SAERI 02/04  Rp                   2.500
825 KHADIST 02/04  Rp                   5.000
830 MAEMUNAH 02/04  Rp                   2.500
740 JAWARTI 02/04  Rp                   2.500
737 ABDUL NASIR 02/04  Rp                   3.000
738 KHOMSANI 02/04  Rp                   2.500
  ALIYAH 02/04  Rp                   2.500
839 RASTIYAH 02/04  Rp                   2.500
  SITI HINDUN 02/04  Rp                             -
  ATI 02/04  Rp                   3.000
728 SUNARIYAH 02/04  Rp                   3.000
  SANATTUN 02/04  Rp                   3.000
836 ROSADI 02/04  Rp                   3.000
824 KHUZAEMAH 02/04  Rp                   2.500
736 MARLINA 02/04  Rp                 10.000
  KHASIKIN 02/04  Rp                   2.500
819 MISRAD 02/04  Rp                   3.000
  RUMIJAH 02/04  Rp                             -
827 NING ROZIAH 02/04  Rp                   5.000
  NAISAH 02/04  Rp                             -
744 ZUBAD 02/04  Rp                   3.000
  JUMILAH 02/04  Rp                   2.000
828 KHOMSATUN 02/04  Rp                   6.000
829 NGASMIN 02/04  Rp                   6.500
  HINDUN 02/04  Rp                             -
  KIFTIYAH    Rp                             -
  SUSI    Rp                   2.500
680 SINGGIH PRAPTO 4/4  Rp                   3.000
770 NURROHMAN 4/4  Rp                   5.000
740 JARNO 4/4  Rp                   5.000
674 TAMAT 4/4  Rp                             -
676 BASAR 4/4  Rp                             -
749 ABD KHOLIK 4/4  Rp                             -
797 SUYONO 4/4  Rp                   5.000
683 MUNAWIR 4/4  Rp                             -
  H MUNTAMAH 4/4  Rp                   6.300
  SARATUN 4/4  Rp                   4.000
673 MUSLIYAH 4/4  Rp                   5.000
679 SAUDI 4/4  Rp                             -
678 TOHIRIN 4/4  Rp                   5.000
684 MARSONO 4/4  Rp                             -
748 MAHMUDI 4/4  Rp                   8.000
677 RIDWAN 4/4  Rp                             -
9449 SAUMI 4/4  Rp                             -
681 MUNAWAROH 4/4  Rp                             -
687 SAMSUL MAARIF 4/4  Rp                             -
  BASIR 4/4  Rp                             -
771 SLAMET 4/4  Rp                             -
657 H. ABDUL MALIK 4/4  Rp                             -
764 ARIYAH 4/4  Rp                             -
675 NUR KHAMID  4/4  
  KHUMAIDI    
682 SITI    
725 INDASATI    Rp                             -
822 RIFA'ATI    Rp                   4.800
691 BUNISAH    Rp                   4.000
692 MISKIYAH    Rp                             -
837 SOPI'ATI    Rp                   5.600
820 GANDUL    Rp                             -
686 KASRI    Rp                             -
817 INAYAH    Rp                   5.000
767 MUJI'AH    Rp                             -
728 MAS'UDAH    Rp                   6.000
821 MUQODAROH    Rp                   5.000
654 KHAERIYAH    Rp                   4.100
835 TURIPAH    Rp                             -
727 MUSTOFIYAH    Rp                 11.500
696 LUWIYAH    Rp                       500
763 SUMONO    Rp                   6.600
731 SEKHATUN    Rp                 11.500
818 ASIYAH    Rp                             -
726 MUTINAH    Rp                   7.000
723 MUDRIKAH    Rp                   5.000
732 KHOMSATUN    Rp                             -
8293 KHOTIMAH    Rp                             -
8290 ROKHMAH    Rp                   7.000
832 PUJI URIFAH    Rp                   5.000
724 MUNIROH    Rp                             -
688 MUADAH    Rp                   3.500
722 KHOMSATUN    Rp                             -
834 NANI    Rp                   3.000
833 ROWIYAH    Rp                   5.000
8291 SRI MULYO    Rp                 10.000
729 JUMI    Rp                   7.000
687 WASYUTI    Rp                   5.000
730 SUCI SRI STIYAMI    Rp                   3.500
8298 MAESAROH    Rp                   5.000
8289 MASKANAH    Rp                   4.000
689 ST. MUZAYANAH    Rp                   6.500
8296 MUSTINAH    Rp                   7.000
8299 TRI WINARSIH    Rp                             -
8300 ISNAENI    Rp                   5.000
  JUHARIYAH    Rp                             -
  NUR AZIZAH    Rp                   5.000
8297 RUSMINAH    Rp                   3.500
651 MISRIYAH    Rp                   4.000
  HJ. BADRIYAH    Rp                             -
  RAMISAH    Rp                   7.500
  MUSYAROFAH    Rp                   6.300
601 JUMLATI 4/2  Rp                   5.000
7363 SAKDIYAH 4/2  Rp                   5.000
7353 MUSRIANI 4/2  Rp                             -
606 RASMUTI 4/2  Rp                   5.000
652 RIFATUN 4/2  Rp                   2.000
607 KHOSATUN 4/2  Rp                   5.000
7357 SRIWIT 4/2  Rp                             -
610 WIDI 4/2  Rp                   5.000
7359 MINAH 4/2  Rp                             -
602 ROZI 4/2  Rp                   5.000
7364 NURMUTI 4/2  Rp                   5.000
650 NGATIMAH 4/2  Rp                   6.000
611 KIPTIYAH 4/2  Rp                   5.000
7387 MARIAM 4/2  Rp                   5.400
7388 JUMINAH 4/2  Rp                   2.500
604 RAMIATUN 4/2  Rp                   4.000
7353 MUJIAH 4/2  Rp                 11.500
7355 SRI MUTIAH 4/2  Rp                             -
7380 SITI AMINAH 4/2  Rp                   9.000
7386 ISTIQOMAH 4/2  Rp                   6.000
7357 SUYATI 4/2  Rp                   3.000
7384 SUTINI 4/2  Rp                   4.000
7356 WAHYONO 4/2  Rp                             -
7362 ROYANAH 4/2  Rp                   5.000
609 MUATI 4/2  Rp                   5.000
605 MIATI 4/2  Rp                   4.000
650 SITI AMANAH 4/2  Rp                   7.500
7360 PUJI ASTUTIK 4/2  Rp                   5.000
603 MUSTIQOWATI    Rp                             -
  NUR AENAH    Rp                   5.000
7436 SALBIYAH 3/2  Rp                   3.200
617 SITI ROMUNAH 3/2  Rp                   5.000
619 MUSARI 3/2  Rp                   7.000
648 TURAH 3/2  Rp                   5.900
7473 ]MUNARIAH 3/2  Rp                   3.000
7424 TURYATI 3/2  Rp                   2.000
8140 MISTINI 3/2  Rp                 16.200
8142 TUS 3/2  Rp                   4.000
8143 MULASIH 3/2  Rp                   4.600
8137 TANTIAH 3/2  Rp                   5.000
7428 MISTIYAH 3/2  Rp                 13.300
  SITI MUAMANAH 3/2  Rp                             -
7435 SAADAH 3/2  Rp                   7.700
643 MISKIYAH 3/2  Rp                   4.500
7434 MURWATI 3/2  Rp                   7.500
613 SRINI 3/2  Rp                 13.500
614 MUNIROH 3/2  Rp                   6.300
615 INAYATI 3/2  Rp                   8.000
7433 MAHRUZ 3/2  Rp                             -
8144 ROMDONAH 3/2  Rp                   5.300
8139 RUSTINI 3/2  Rp                   5.000
7433 UMAYAH 3/2  Rp                   9.400
7412 FAHROZI 3/2  Rp                 16.000
7323 MABRUROH 5/2  Rp                   1.900
7405 SUWIYAH 5/2  Rp                   5.000
7403 HARSUMI 5/2  Rp                   5.000
7404 TARJIAH 5/2  Rp                   7.000
7328 MISRIAH 5/2  Rp                   4.500
7406 BADRIAH 5/2  Rp                   4.000
7327 SUKIRAH 5/2  Rp                   4.500
7320 SITI KAROMAH 5/2  Rp                   4.700
7401 MUAWANAH 5/2  Rp                   5.000
7326 RUSMINI 5/2  Rp                   5.000
7411 SARMINI 5/2  Rp                   5.000
7325 LISTIANA 5/2  Rp                   9.900
7317 SRIATI 5/2  Rp                   8.700
7324 UMAMI 5/2  Rp                   5.000
8136 SURYATI 5/2  Rp                 11.100
7408 KUSTIYAH 5/2  Rp                   5.000
7407 NASRIAH 5/2  Rp                             -
7321 KASMINAH 5/2  Rp                   7.900
7410 IMRONAH 5/2  Rp                 12.200
7407 BANDIYAH 5/2  Rp                   4.800
7318 INA ULI 5/2  Rp                   4.000
7409 ELI ERMAWATI 5/2  Rp                 20.000
7319 SUHARTI 5/2  Rp                   6.000
714 KOMARIYAH 5/2  Rp                   5.000
7322 SRIATI 5/2  Rp                   5.000
7423 BADRIYAH 2/2  Rp                 11.000
7418 KATAMIN 2/2  Rp                 22.900
702 MUSIRON 2/2  Rp                 13.500
700 NASRULLAH 2/2  Rp                 13.500
699 TURMUNDI 2/2  Rp                 15.000
7413 MISRIMAH 2/2  Rp                 14.000
707 SUYONO 2/2  Rp                 12.900
705 MAS'UD 2/2  Rp                 23.700
7377 PARNI 2/2  Rp                             -
660 MALEHAH 2/2  Rp                   5.000
698 SARYADI 2/2  Rp                 20.000
708 SLAMET 2/2  Rp                 19.500
639 DARMAH 2/2  Rp                 10.000
697 SURIM 2/2  Rp                 11.500
703 ARIYAH 2/2  Rp                 20.000
7383 RIFATI 2/2  Rp                             -
7417 TARWIYAH 2/2  Rp                             -
7427 HARTI MAHSUN 2/2  Rp                             -
7378 YULFAH 2/2  Rp                 10.400
7426 MURNITI 2/2  Rp                 21.600
7379 MALEHATUN 2/2  Rp                   8.000
7381 SUTRIYAH 2/2  Rp                   5.500
7382 ALIMAH 2/2  Rp                   4.800
649 KUNAINAN 2/2  Rp                 10.000
642 MUHAMMAD 2/2  Rp                             -
7419 MUGIONO 2/2  Rp                   8.700
7421 NURHIDAYAH 2/2  Rp                 16.000
616 MUHTADIN 2/2  Rp                 23.800
7416 SARMIAH 2/2  Rp                   5.000
7420 ROFIQOH 2/2  Rp                   8.600
7422 MUHYAR 2/2  Rp                             -
7415 ROHMAH 2/2  Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: