Laporan Koin Nu Sukorejo Desember I 2018

No. Toples Nama Alamat RT/RW  infaq 
315 NUR ROZIQIN 02/02  Rp                   8.000
317 ABDUL HADI 02/02  Rp                   5.000
321 MUJAHIDIN 02/02  Rp                   5.200
327 WAHYUDIN 02/02  Rp                   8.400
323 NUR AFANDI 02/02  Rp                   5.000
318 MUNDAKIR 02/02  Rp                   3.500
316 SUYUTI 02/02  Rp                 11.000
313 MUKMININ 02/02  Rp                   5.000
245 H. TAHRIR 02/02  Rp                   5.000
322 JUMIRAH 02/02  Rp                             -
326 ABDUL MUKTI 02/02  Rp                 10.000
330 SUWARDI 02/02  Rp                   6.300
325 AMINUDIN 02/02  Rp                   5.000
329 MU’ATIB 02/02  Rp                   5.000
332 MAWARDI 02/02  Rp                   2.500
336 MAHMUDI 02/02  Rp                   6.000
334 SAMSUDIN 02/02  Rp                             -
328 SHOLIKHIN 02/02  Rp                   7.000
335 SUROSO 02/02  Rp                   5.000
333 MUHTAROM 02/02  Rp                   6.100
331 NUR KHASANI 02/02  Rp                 16.900
251 UHAIRIYAH 02/02  Rp                 12.500
243 MAHFUD 02/02  Rp                   7.000
242 SODIQIN 02/02  Rp                             -
246 LUKMAN ARIF 02/02  Rp                   6.000
244 NASORI 02/02  Rp                   7.200
320 SABIT 02/02  Rp                   8.800
252 BISRI 02/02  Rp                   8.000
247 JAMBURI 02/02  Rp                             -
324 SISWOYO 02/02  Rp                 10.000
249 NANDHIN 02/02  Rp                             -
254 NASRUDIN 02/02  Rp                   9.500
260 SA’RONI 02/02  Rp                   4.000
257 SA’UMI 02/02  Rp                             -
314 ANGSOR 02/02  Rp                             -
261 SHOLIKHIN (IS) 02/02  Rp                 20.000
253 BAMBANG SUGIARTO 02/02  Rp                   3.000
256 MURTADHO 02/02  Rp                 10.000
264 SARNITI 02/02  Rp                   7.600
176 TUGIRI 01/02  Rp                   5.000
170 SUMARI 01/02  Rp                   5.000
169 DANURI 01/02  Rp                   6.000
171 SUTRISNO 01/02  Rp                             -
174 NARIYO 01/02  Rp                   6.000
173 NUR  ROKHIM 01/02  Rp                 15.000
177 NUR  FATONI 01/02  Rp                 12.200
259 SA’EH 01/02  Rp                   3.000
175 SHOLIKHIN 01/02  Rp                   5.000
172 SUPRIYANTO 01/02  Rp                   3.500
180 SLAMET ISKANDAR 01/02  Rp                   5.000
179 MURSIDIN 01/02  Rp                             -
178 SUBARI 01/02  Rp                   6.000
166 RIYANTO 01/02  Rp                             -
168 BONTARI 01/02  Rp                   3.000
158 NGATINI 01/02  Rp                             -
164 AHMAD BAROKAH 01/02  Rp                             -
157 NUR  KHOLIS 01/02  Rp                             -
159 BUDIONO 01/02  Rp                             -
167 ASRO 01/02  Rp                             -
160 DA’AN 01/02  Rp                             -
163 SLAMET (NIAH) 01/02  Rp                 14.600
162 NUR  AMIN 01/02  Rp                 18.200
161 PURWATI 01/02  Rp                 10.000
255 ABRORI 01/02  Rp                   7.500
263 BADRIYAH 01/02  Rp                   5.000
262 SARIATI 01/02  Rp                             -
241 ABDUL WAHID 01/02  Rp                 13.500
319 MUNDOR 01/02  Rp                   4.000
258 A.SAKUR 01/02  Rp                   4.100
161 MANISAH    Rp                             -
273 MUJIYAT    Rp                 11.700
265 SISWANTO    Rp                 10.000
266 HARTANI    Rp                             -
  KHOLIL    Rp                             -
274 SAHARI    Rp                   6.500
283 JAWAHIR    Rp                             -
287 SUTINI    Rp                   5.900
277 MINDO    Rp                             -
  JURI    Rp                             -
278 MUNTA    Rp                             -
284 AMIN SUBKHAN    Rp                 10.000
208 AMANAH 03/02  Rp                   5.000
216 PARNI 03/02  Rp                             -
213 BONALEM 03/02  Rp                   5.500
211 ZAMRONI 03/02  Rp                             -
206 NUR KHAMID 03/02  Rp                   5.000
210 GUNTORO 03/02  Rp                             -
224 SHOLEHAH 03/02  Rp                 12.000
217 ABRORI 03/02  Rp                   3.000
225 MARDIYAH 03/02  Rp                   5.000
223 SYAHID 03/02  Rp                 10.000
221 KASMAD 03/02  Rp                   5.000
226 ERFAN 03/02  Rp                             -
222 A.MANAF 03/02  Rp                 10.000
228 FAHRUDIN 03/02  Rp                   6.500
220 A.SHOFA 03/02  Rp                 10.000
227 MASHITOH 03/02  Rp                             -
210 NGADI 03/02  Rp                             -
214 KHOIRUDIN 03/02  Rp                   5.000
215 BASYARI 03/02  Rp                   5.000
209 SHOBIRIN 03/02  Rp                   5.000
207 A.ROHMAN 03/02  Rp                 10.000
205 THOHAR 03/02  Rp                 10.100
219 A.JALIL 03/02  Rp                             -
218 SAMSUDIN 03/02  Rp                 16.200
137 H.MUSLIKHUN 04/02  Rp                             -
133 ROFI’I 04/02  Rp                   4.300
135 SOBRI 04/02  Rp                   9.500
141 H.SA’AT 04/02  Rp                 18.500
138 MASUDAH 04/02  Rp                 12.200
134 FAHULUDIN 04/02  Rp                 10.000
36 MUSTAQIM 04/02  Rp                 10.200
182 MUJAHIDIN 04/02  Rp                 11.000
184 MUSBIHIN 04/02  Rp                 10.000
248 A.SYAFIK 04/02  Rp                 10.900
190 KUWAT SYAFI’I 04/02  Rp                   6.500
185 ALI FUDIN 04/02  Rp                   8.000
188 LUKMAN KHAKIM 04/02  Rp                             -
250 SAEFUDIN 04/02  Rp                   7.700
191 SUNDAKIR 04/02  Rp                   5.000
186 MUNTARNI 04/02  Rp                 10.000
192 SAERI 04/02  Rp                   5.000
181 SA’ID 04/02  Rp                   9.400
183 NUR RODIN 04/02  Rp                   8.300
139 FATIHIN 04/02  Rp                 10.000
140 NUR KHOLISIN 04/02  Rp                 10.000
143 BAREROH 04/02  Rp                             -
187 NUR YASIN 04/02  Rp                   5.000
189 A.HADI 04/02  Rp                   5.700
144 A.MANAF 04/02  Rp                 10.000
142 FITA M. 04/02  Rp                 16.700
193 IHWAN    Rp                 14.000
149 HANAFI    Rp                 15.000
197 ROMADHON    Rp                   5.000
147 MUHAIMIN    Rp                 10.000
196 NUR ROHIM    Rp                   5.000
153 YOHI SONURO    Rp                   6.000
150 KIP YANTO    Rp                   7.600
156 NUR HOZIN    Rp                             -
199 TAHMUDI    Rp                   6.700
198 SHOLIKHAH    Rp                 12.700
202 NUR KHOLIS    Rp                             -
195 ZAENAL ABIDIN    Rp                   5.000
201 KHUMAEDI    Rp                             -
203 SUBAIDI    Rp                   5.000
194 ALI MUJIB    Rp                 10.000
288 SO'IMAH    Rp                             -
280 BASIR    Rp              102.200
279 ANDI    Rp                   8.000
200 BAHRUL ULUM    Rp                   5.900
204 BADRUDIN    Rp                 10.000
132 SAIMAN    Rp                             -
145 WAHYUDI    Rp                             -
231 AMIN SAKAJI    Rp                             -
237 ROHMADI    Rp                   5.000
121 BONASIR    Rp                 10.000
130 ABDUL BASIT    Rp                   5.000
126 SUMARI    Rp                   5.000
229 ILYAS    Rp                             -
234 DIYONO    Rp                   2.500
235 SUMYATI    Rp                   8.000
239 UNTUNG JARI    Rp                   5.000
238 BOHAI ROMI    Rp                             -
129 SUGKOWO     Rp                 10.000
127 AMIN NASIR    Rp                             -
232 SODIQIN     Rp                   5.000
128 SANTOSO    Rp                 11.800
131 SUKRON    Rp                             -
123 SEHA BUDIN    Rp                             -
122 ROSIDIN    Rp                 10.000
233 NUR CAHYO    Rp                             -
236 MASRUHiN    Rp                             -
124 DARWATI    Rp                             -
240 TAMPISAH    Rp                             -
271 SHOLIHIN (IM)    Rp                 10.000
9452 HARNO    Rp                   3.200
7465 FATIHATI 03/01  Rp                   7.200
7991 MIRKOTUR ROHMAT 03/01  Rp                   7.200
7978 NAHDIYAH 03/01  Rp                 12.000
7986 SOLEKHATI 03/01  Rp                   7.400
  NUR I'ANAH 03/01  Rp                             -
7441 RUROH 03/01  Rp                   3.000
7467 SU'AMI 03/01  Rp                             -
7438 ZAENAH 03/01  Rp                   7.000
7466 SUHARTI 03/01  Rp                   5.000
7479 SOPIYAH 03/01  Rp                   4.000
7999 ENY 03/01  Rp                             -
7486 TIKAYAH 03/01  Rp                   9.700
7487 NUR IMAMAH 03/01  Rp                   8.000
7995 HAMAMIDAH 03/01  Rp                 18.000
7463 KHOTIJAH 03/01  Rp                   5.000
7996 SRI REJEKI 03/01  Rp                 10.000
7990 SOREP 03/01  Rp                   5.000
7461 MARFU'AH 03/01  Rp                 12.500
7979 FUTUKHIYAH 03/01  Rp                 11.000
7489 ISMATUR 03/01  Rp                   5.000
7492 NUR HANAH 03/01  Rp                   8.400
7472 SUPRIYANTI 03/01  Rp                   8.500
8000 MUNASIFAH 03/01  Rp                   8.000
7947 MARWAH 03/01  Rp                 12.500
7444 HARTI 03/01  Rp                   5.000
7462 AVI A 03/01  Rp                   5.000
7994 EKO  03/01  Rp                             -
7980 SUMI'AH 03/01  Rp                   9.500
7491 NUR SRIANAH 03/01  Rp                 10.000
7981 ZUMAROH 03/01  Rp                             -
7992 ISTIQOMAH 03/01  Rp                             -
7982 SITI PORWAH 03/01  Rp                   8.000
7447 FATONAH 03/01  Rp                 10.000
7490 AVI B 03/01  Rp                 40.700
7442 KOMAR 03/01  Rp                   5.000
7471 ROTUL 03/01  Rp                 10.000
7987 TIYAH 03/01  Rp                   8.100
7983 UMUL 03/01  Rp                   4.000
7989 URIFAH 03/01  Rp                 10.200
7446 SUTARI 03/01  Rp                   8.000
7985 ISTIQOMAH 03/01  Rp                   5.000
7993 TARWIYAH 03/01  Rp                   4.000
7977 PAHIR 03/01  Rp                   6.500
7984 KHINDONAH 03/01  Rp                 14.000
7437 NUR HIDAYAH 03/01  Rp                 10.000
7998 NUR FAIDAH 03/01  Rp                 16.000
7440 KUTSIYAH 03/01  Rp                 12.700
7988 TARSO 03/01  Rp                   4.700
7445 ZULEHO 03/01  Rp                             -
7448 NUR JANAH 03/01  Rp                             -
7443 NUR ENDAH 03/01  Rp                   5.000
7468 ROHIM 03/01  Rp                 10.000
7457 SUMIATI 01/01  Rp                   5.000
7460 ROMLAH 01/01  Rp                   5.000
7459 SOPIYAH 01/01  Rp                   5.000
7456 AROFAH 01/01  Rp                   5.000
7782 SARMAH 01/01  Rp                   5.000
  HATI SETIAWATI 01/01  Rp                   2.000
7455 UZLIFATUL JANAH 01/01  Rp                   6.000
7784 SUREP 01/01  Rp                   2.000
7454 MARWIYAH 01/01  Rp                   5.000
7777 SARIPAH 01/01  Rp                   4.000
7783 TINA 01/01  Rp                             -
7781 ISAH 01/01  Rp                   5.500
7778 ATIK 01/01  Rp                   3.000
7779 SOLATI 01/01  Rp                   4.000
7776 WATI 01/01  Rp                   5.000
7452 INDANAH 01/01  Rp                   4.000
7780 ASIH 01/01  Rp                   1.500
7773 PINTIYAH 01/01  Rp                   5.000
7764 MUSRNIANA 01/01  Rp                   3.000
7772 YANTI 01/01  Rp                   5.000
7768 SAKDIYAH 01/01  Rp                             -
7766 RUMINI 01/01  Rp                   3.000
7767 ASPIYAH 01/01  Rp                   3.000
7771 WINARSIH 01/01  Rp                             -
7765 NUR AZIZAH 01/01  Rp                   5.000
7770 JANATIN 01/01  Rp                   5.000
7762 MANITI 01/01  Rp                             -
8032 AZIZAH 01/01  Rp                   1.200
7451 BU NARTI 01/01  Rp                   5.000
7763 SA'ATI 01/01  Rp                   2.500
7774 SIPON 01/01  Rp                   4.000
7453 CASLIMAH 01/01  Rp                   2.500
8031 MUDRIKAH 01/01  Rp                   3.000
8030 KHOTIMAH 01/01  Rp                   2.000
7449 MISTIATUN 01/01  Rp                   5.000
8628 ISMANAH 01/01  Rp                   4.000
8037 KOPIPAH 01/01  Rp                             -
7450 KOIMAH 01/01  Rp                   5.000
8026 NUR AROPAH 01/01  Rp                   5.500
7496 NUR HAYATI 01/01  Rp                   5.000
8025 DAIROH 01/01  Rp                   5.000
8029 ROHANAH 01/01  Rp                   3.000
8036 ANIK 01/01  Rp                             -
7494 NASEHAH 01/01  Rp                   5.000
7495 MARFUATUN 01/01  Rp                   5.400
7493 MUTOHAROH 01/01  Rp                             -
8033 IDA 01/01  Rp                 11.000
8034 MISIMAH 01/01  Rp                             -
7761 YOYOK 01/01  Rp                   3.000
7769 KHORIROH 01/01  Rp                   2.000
8035 NURYATIN 01/01  Rp                             -
7775 BU BIDAN ANIS 01/01  Rp                             -
7690 TURAH IANAH 06/01  Rp                   5.000
7697 ROWIYAH 06/01  Rp                   5.500
7695 ZAENATON 06/01  Rp                   4.000
7698 KOMARIYAH 06/01  Rp                   5.200
7691 KHUSNUL KHOTIMAH 06/01  Rp                   3.000
7758 KHOLIFAH 06/01  Rp                   5.000
7696 KHUSUSIYAH 06/01  Rp                 13.000
7502 FAIZIN 06/01  Rp                 13.800
7749 ROJANAH 06/01  Rp                   5.000
7506 KHOTIMAH  N 06/01  Rp                   5.500
7787 NUR KHOMSAH 06/01  Rp                 16.700
7533 TURYATI 06/01  Rp                 10.000
7789 HALIMAH 06/01  Rp                   4.000
7794 ANAH 06/01  Rp                   5.000
7537 ISTIHAROH 06/01  Rp                   5.000
7796 SOLEHAH 06/01  Rp                   5.000
7795 KODER 06/01  Rp                   5.000
7504 NUR AROPAH 06/01  Rp                   5.000
7505 SITI MURNI 06/01  Rp                   5.000
7699 AMANAH 06/01  Rp                             -
7700 TUTIANAH 06/01  Rp                             -
7485 BADRIYAH 06/01  Rp                             -
7692 KHOTIMAH  S 06/01  Rp                   6.000
7689 PURNOMO 06/01  Rp                   4.500
7756 WARTINI 06/01  Rp                   3.000
7755 MUSLIMAH 06/01  Rp                   6.000
7694 HUNAINAH 06/01  Rp                   4.000
7693 MUZAYANAH 06/01  Rp                   3.000
7754 SAIDAH 06/01  Rp                   7.000
7759 MURIPAH 06/01  Rp                   4.500
7488 NOIMATON 06/01  Rp                             -
7501 SARIATUN 06/01  Rp                   5.000
7751 HAFIDHIN 06/01  Rp                             -
7793 SUSILOWATI 06/01  Rp                   2.000
7790 KHERIYAH 06/01  Rp                   2.000
7788 AROPAH 06/01  Rp                             -
7786 MUATI 06/01  Rp                   4.500
7753 SARNO 06/01  Rp                             -
7726 SOFIYAH 06/01  Rp                 10.000
7750 YANTI 06/01  Rp                   2.800
7792 ROFIATUN 06/01  Rp                   5.500
7752 USWATUN HASANAH 06/01  Rp                   2.000
7791 NAISAH 06/01  Rp                             -
507 AHADAH 06/01  Rp                   5.000
7760 MUAWANAH 06/01  Rp                   2.600
7757 SAIMANAH 06/01  Rp                             -
  FINA    Rp                             -
7712 AGUS SHOLEH 04/01  Rp                   5.000
7724 ABDUL KHOLIQ 04/01  Rp                 18.500
7545 ABDUL MUFID/A SAKUR 04/01  Rp                             -
7722 M ANAS 04/01  Rp                   5.000
7723 ABD MUFID 04/01  Rp                   5.300
7721 UMANAP 04/01  Rp                   5.000
7718 MUNAWAR 04/01  Rp                   4.500
7503 PASOLI 04/01  Rp                   7.000
7714 NUROHMAN 04/01  Rp                   9.500
7703 ULINUHA 04/01  Rp                 10.000
7717 ROHMAT 04/01  Rp                   5.000
7713 NUR YATI 04/01  Rp                   4.000
7702 MUNDHOAP 04/01  Rp                 16.800
7710 SHOLIHIN 04/01  Rp                   8.000
7709 H SLAMET 04/01  Rp                   8.000
7711 NURUL AINI 04/01  Rp                 11.200
7706 MASHURI 04/01  Rp                   4.500
7684 AMAT ZAENI 04/01  Rp                   7.000
7683 ABD MANAF 04/01  Rp                   3.000
7705 NASOHA 04/01  Rp                   4.000
7546 HARNO 04/01  Rp                             -
7554 TAHMUDIN 04/01  Rp                 10.000
7550 A MUTAMAKIM 04/01  Rp                   5.000
7687 MUADIN 04/01  Rp                             -
7556 SAKDULLAH/GIONO 04/01  Rp                   3.500
7708 YUSUP 04/01  Rp                   5.000
7686 DHOPIRIN 04/01  Rp                   5.000
7678 M HASAN 04/01  Rp                   5.000
7682 ABU SAERI 04/01  Rp                   5.500
7555 AGUS MUAFA 04/01  Rp                 15.500
7530 BU MASLAKHAH 04/01  Rp                 13.000
7707 MUSLIKHIN 04/01  Rp                   4.000
7680 SAKDULLAH 04/01  Rp                   4.000
7681 ROSIDAH 04/01  Rp                 13.300
7685 MA'ID 04/01  Rp                   5.500
7522 NASTAIN 04/01  Rp                   8.000
7715 SAMSUDI 04/01  Rp                   5.000
7720 WAHYUDIN 04/01  Rp                   5.500
7547 ROZIKIN 04/01  Rp                   4.000
7552 ABD LATIP 04/01  Rp                             -
7549 MASTUR 04/01  Rp                   5.000
7553 NUR HADI 04/01  Rp                             -
7551 ALIMIN 04/01  Rp                   5.000
7548 HAMDANAH 04/01  Rp                             -
7523 NAHDUDIN 04/01  Rp                   5.000
7524 DUROH 04/01  Rp                   5.000
7528 TOHARI 04/01  Rp                   5.000
7497 DURI 04/01  Rp                 10.500
7508 SOPIYAN 04/01  Rp                   7.400
7521 AMINUDIN 04/01  Rp                   5.000
7531 JUMADI 04/01  Rp                   3.000
7527 A MUHSIN 04/01  Rp                   4.000
7500 ASRORI 04/01  Rp                 10.100
7529 NASRUDIN 04/01  Rp                             -
7525 SOBIRIN 04/01  Rp                             -
7526 A KHAMID 04/01  Rp                   3.000
7523 ALI MALIKI 04/01  Rp                   5.000
7701 KOMARUDINN 04/01  Rp                   6.000
  KHUDAEFAH 04/01  Rp                             -
7499 DASAAN 04/01  Rp                             -
7716 MUSLIH 04/01  Rp                 14.600
7704 ISMAIL 04/01  Rp                   5.000
7679 ABU SAID 04/01  Rp                   2.000
7677 MISKIYAH 04/01  Rp                   4.000
7719 ZUHRI 04/01  Rp                             -
7788 ZARKONI 04/01  Rp                             -
7498 MAKMUN    Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: