Laporan Koin Nu Sukorejo November II 2018

No. Toples Nama Alamat RT/RW  infaq 
315 NUR ROZIQIN 02/02  Rp                   8.000
317 ABDUL HADI 02/02  Rp                             -
321 MUJAHIDIN 02/02  Rp                   7.600
327 WAHYUDIN 02/02  Rp                   7.700
323 NUR AFANDI 02/02  Rp                   5.000
318 MUNDAKIR 02/02  Rp                             -
316 SUYUTI 02/02  Rp                 12.500
313 MUKMININ 02/02  Rp                   5.000
245 H. TAHRIR 02/02  Rp                   7.500
322 JUMIRAH 02/02  Rp                             -
326 ABDUL MUKTI 02/02  Rp                 16.500
330 SUWARDI 02/02  Rp                   6.700
325 AMINUDIN 02/02  Rp                   5.000
329 MU’ATIB 02/02  Rp                   6.000
332 MAWARDI 02/02  Rp                   3.500
336 MAHMUDI 02/02  Rp                   8.000
334 SAMSUDIN 02/02  Rp                             -
328 SHOLIKHIN 02/02  Rp                 10.000
335 SUROSO 02/02  Rp                 10.000
333 MUHTAROM 02/02  Rp                   6.000
331 NUR KHASANI 02/02  Rp                 10.000
251 UHAIRIYAH 02/02  Rp                 10.100
243 MAHFUD 02/02  Rp                 10.000
242 SODIQIN 02/02  Rp                   5.400
246 LUKMAN ARIF 02/02  Rp                   5.000
244 NASORI 02/02  Rp                   8.000
320 SABIT 02/02  Rp                   5.200
252 BISRI 02/02  Rp                   6.000
247 JAMBURI 02/02  Rp                             -
324 SISWOYO 02/02  Rp                             -
249 NANDHIN 02/02  Rp                             -
254 NASRUDIN 02/02  Rp                   7.300
260 SA’RONI 02/02  Rp                   4.200
257 SA’UMI 02/02  Rp                             -
314 ANGSOR 02/02  Rp                   5.000
261 SHOLIKHIN (IS) 02/02  Rp                 10.000
253 BAMBANG SUGIARTO 02/02  Rp                   7.000
256 MURTADHO 02/02  Rp                 10.000
264 SARNITI 02/02  Rp                   6.000
176 TUGIRI 01/02  Rp                   5.000
170 SUMARI 01/02  Rp                   5.000
169 DANURI 01/02  Rp                             -
171 SUTRISNO 01/02  Rp                             -
174 NARIYO 01/02  Rp                 10.000
173 NUR  ROKHIM 01/02  Rp                   7.700
177 NUR  FATONI 01/02  Rp                   9.900
259 SA’EH 01/02  Rp                   3.000
175 SHOLIKHIN 01/02  Rp                   7.700
172 SUPRIYANTO 01/02  Rp                             -
180 SLAMET ISKANDAR 01/02  Rp                   5.000
179 MURSIDIN 01/02  Rp                   7.000
178 SUBARI 01/02  Rp                   6.200
166 RIYANTO 01/02  Rp                             -
168 BONTARI 01/02  Rp                   4.000
158 NGATINI 01/02  Rp                             -
164 AHMAD BAROKAH 01/02  Rp                   5.000
157 NUR  KHOLIS 01/02  Rp                   5.000
159 BUDIONO 01/02  Rp                   3.000
167 ASRO 01/02  Rp                   5.000
160 DA’AN 01/02  Rp                   6.000
163 SLAMET (NIAH) 01/02  Rp                 13.100
162 NUR  AMIN 01/02  Rp                 20.000
161 PURWATI 01/02  Rp                 14.000
255 ABRORI 01/02  Rp                   7.000
263 BADRIYAH 01/02  Rp                   5.000
262 SARIATI 01/02  Rp                             -
241 ABDUL WAHID 01/02  Rp                 12.000
319 MUNDOR 01/02  Rp                   5.000
258 A.SAKUR 01/02  Rp                   4.600
161 MANISAH    Rp                             -
273 MUJIYAT    Rp                 37.800
265 SISWANTO    Rp                             -
266 HARTANI    Rp                             -
  KHOLIL    Rp                   5.000
274 SAHARI    Rp                   5.500
283 JAWAHIR    Rp                             -
287 SUTINI    Rp                   5.000
277 MINDO    Rp                             -
  JURI    Rp                             -
278 MUNTA    Rp                             -
284 AMIN SUBKHAN    Rp                             -
208 AMANAH 03/02  Rp                   7.000
216 PARNI 03/02  Rp                             -
213 BONALEM 03/02  Rp                   6.500
211 ZAMRONI 03/02  Rp                             -
206 NUR KHAMID 03/02  Rp                   7.000
210 GUNTORO 03/02  Rp                   9.000
224 SHOLEHAH 03/02  Rp                 14.100
217 ABRORI 03/02  Rp                   9.000
225 MARDIYAH 03/02  Rp                   5.000
223 SYAHID 03/02  Rp                 10.000
221 KASMAD 03/02  Rp                   8.000
226 ERFAN 03/02  Rp                   8.100
222 A.MANAF 03/02  Rp                 15.000
228 FAHRUDIN 03/02  Rp                   6.400
220 A.SHOFA 03/02  Rp                   9.000
227 MASHITOH 03/02  Rp                             -
210 NGADI 03/02  Rp                             -
214 KHOIRUDIN 03/02  Rp                 10.000
215 BASYARI 03/02  Rp                   5.000
209 SHOBIRIN 03/02  Rp                   5.000
207 A.ROHMAN 03/02  Rp                   1.800
205 THOHAR 03/02  Rp                 10.000
219 A.JALIL 03/02  Rp                 10.000
218 SAMSUDIN 03/02  Rp                 15.500
137 H.MUSLIKHUN 04/02  Rp                 10.000
133 ROFI’I 04/02  Rp                   7.500
135 SOBRI 04/02  Rp                 10.600
141 H.SA’AT 04/02  Rp                   4.500
138 MASUDAH 04/02  Rp                 10.400
134 FAHULUDIN 04/02  Rp                             -
36 MUSTAQIM 04/02  Rp                 10.500
182 MUJAHIDIN 04/02  Rp                 10.600
184 MUSBIHIN 04/02  Rp                   5.000
248 A.SYAFIK 04/02  Rp                 10.000
190 KUWAT SYAFI’I 04/02  Rp                             -
185 ALI FUDIN 04/02  Rp                   8.000
188 LUKMAN KHAKIM 04/02  Rp                             -
250 SAEFUDIN 04/02  Rp                   6.500
191 SUNDAKIR 04/02  Rp                             -
186 MUNTARNI 04/02  Rp                 10.000
192 SAERI 04/02  Rp                   6.000
181 SA’ID 04/02  Rp                 13.700
183 NUR RODIN 04/02  Rp                 10.000
139 FATIHIN 04/02  Rp                 10.000
140 NUR KHOLISIN 04/02  Rp                 10.000
143 BAREROH 04/02  Rp                             -
187 NUR YASIN 04/02  Rp                 10.000
189 A.HADI 04/02  Rp                   7.700
144 A.MANAF 04/02  Rp                             -
142 FITA M. 04/02  Rp                 18.300
193 IHWAN    Rp                             -
149 HANAFI    Rp                 15.000
197 ROMADHON    Rp                 15.300
147 MUHAIMIN    Rp                 10.000
196 NUR ROHIM    Rp                   5.000
153 YOHI SONURO    Rp                   5.000
150 KIP YANTO    Rp                   6.200
156 NUR HOZIN    Rp                             -
199 TAHMUDI    Rp                   7.100
198 SHOLIKHAH    Rp                   8.800
202 NUR KHOLIS    Rp                 10.000
195 ZAENAL ABIDIN    Rp                   5.000
201 KHUMAEDI    Rp                             -
203 SUBAIDI    Rp                   5.000
194 ALI MUJIB    Rp                 10.000
288 SO'IMAH    Rp                             -
280 BASIR    Rp                 97.600
279 ANDI    Rp                   6.500
200 BAHRUL ULUM    Rp                   2.500
204 BADRUDIN    Rp                 10.000
132 SAIMAN    Rp                   5.000
145 WAHYUDI    Rp                   5.000
231 AMIN SAKAJI    Rp                             -
237 ROHMADI    Rp                   2.000
121 BONASIR    Rp                             -
130 ABDUL BASIT    Rp                   5.000
126 SUMARI    Rp                   4.500
229 ILYAS    Rp                             -
234 DIYONO    Rp                   6.000
235 SUMYATI    Rp                             -
239 UNTUNG JARI    Rp                   5.000
238 BOHAI ROMI    Rp                             -
129 SUGKOWO     Rp                 10.000
127 AMIN NASIR    Rp                   6.000
232 SODIQIN     Rp                             -
128 SANTOSO    Rp                   5.000
131 SUKRON    Rp                             -
123 SEHA BUDIN    Rp                             -
122 ROSIDIN    Rp                   5.000
233 NUR CAHYO    Rp                 10.000
236 MASRUHiN    Rp                   5.000
124 DARWATI    Rp                 10.000
240 TAMPISAH    Rp                             -
271 SHOLIHIN (IM)    Rp                   5.000
9452 HARNO    Rp                   5.000
  ANAH 02/01  Rp                             -
8024 AMBAR 02/01  Rp                   5.000
7513 ADMINAH 02/01  Rp                   5.000
7479 ALPIYAH 02/01  Rp                   5.000
8003 NGAHATUN 02/01  Rp                 10.000
8018 YAIMAH 02/01  Rp                   5.000
7516 NUR AINIYAH 02/01  Rp                   5.000
8021 SALAMAH 02/01  Rp                   5.000
8007 PUJI 02/01  Rp                   5.000
8001 MALEKHAH 02/01  Rp                             -
7520 BIYATI 02/01  Rp                   5.000
8004 ISFAIYAH 02/01  Rp                   4.000
7482 YAMRONI 02/01  Rp                 10.500
7509 IDAN 02/01  Rp                 10.000
8009 NGAHATI 02/01  Rp                   5.000
8022 MUPIDAH 02/01  Rp                   4.000
8005 NUR APIYAH 02/01  Rp                   3.000
8020 WATIAH 02/01  Rp                             -
8012 SARITI 02/01  Rp                   4.000
8015 KHIKMAH 02/01  Rp                             -
  SUYONO 02/01  Rp                   5.000
8023 ISTIANAH 02/01  Rp                   5.000
7511 MUSTIANAH 02/01  Rp                   4.000
  GHOZALI 02/01  Rp                             -
7510 TO'I 02/01  Rp                             -
7475 UMAYAH 02/01  Rp                   3.000
8016 SAIDAH 02/01  Rp                 10.000
8008 MUNDUSAH 02/01  Rp                   5.000
8006 MISRIYAH 02/01  Rp                   5.000
  UTIN 02/01  Rp                             -
7476 RIBUT 02/01  Rp                             -
7518 KHURI 02/01  Rp                             -
7844 SOREP 02/01  Rp                             -
8019 PURIDAH 02/01  Rp                             -
8014 MASUDAH 02/01  Rp                             -
7481 KARTIYAH 02/01  Rp                             -
7480 MUSYRIATUN 02/01  Rp                             -
8010 RATNA 02/01  Rp                             -
7519 DAYAH 02/01  Rp                   5.000
  KHAPSOH 02/01  Rp                   5.000
8013 ISTIKOMAH 02/01  Rp                   6.000
7482 WITRI 02/01  Rp                   5.000
7478 KARYANAH 02/01  Rp                   5.000
7515 MUSLEKHAN 02/01  Rp                   5.000
7477 UMYANAH 02/01  Rp                   7.000
7474 NIAH 02/01  Rp                   5.000
285 LINTANG 02/01  Rp                 10.000
  SIHIN    Rp                             -
  ROANAH    Rp                             -
7465 FATIHATI 03/01  Rp                   4.000
7991 MIRKOTUR ROHMAT 03/01  Rp                 10.800
7978 NAHDIYAH 03/01  Rp                   8.000
7986 SOLEKHATI 03/01  Rp                 11.000
  NUR I'ANAH 03/01  Rp                   3.800
7441 RUROH 03/01  Rp                   3.500
7467 SU'AMI 03/01  Rp                   5.000
7438 ZAENAH 03/01  Rp                   5.000
7466 SUHARTI 03/01  Rp                             -
7479 SOPIYAH 03/01  Rp                   5.000
7999 ENY 03/01  Rp                             -
7486 TIKAYAH 03/01  Rp                   8.000
7487 NUR IMAMAH 03/01  Rp                   7.300
7995 HAMAMIDAH 03/01  Rp                 17.000
7463 KHOTIJAH 03/01  Rp                   5.000
7996 SRI REJEKI 03/01  Rp                   5.000
7990 SOREP 03/01  Rp                   5.000
7461 MARFU'AH 03/01  Rp                             -
7979 FUTUKHIYAH 03/01  Rp                 19.400
7489 ISMATUR 03/01  Rp                   5.000
7492 NUR HANAH 03/01  Rp                   8.500
7472 SUPRIYANTI 03/01  Rp                 11.300
8000 MUNASIFAH 03/01  Rp                   7.000
7947 MARWAH 03/01  Rp                 12.200
7444 HARTI 03/01  Rp                   5.000
7462 AVI A 03/01  Rp                   5.000
7994 EKO  03/01  Rp                   4.000
7980 SUMI'AH 03/01  Rp                   9.500
7491 NUR SRIANAH 03/01  Rp                 10.000
7981 ZUMAROH 03/01  Rp                             -
7992 ISTIQOMAH 03/01  Rp                             -
7982 SITI PORWAH 03/01  Rp                 10.000
7447 FATONAH 03/01  Rp                             -
7490 AVI B 03/01  Rp                             -
7442 KOMAR 03/01  Rp                   5.000
7471 ROTUL 03/01  Rp                   5.000
7987 TIYAH 03/01  Rp                 12.000
7983 UMUL 03/01  Rp                 11.500
7989 URIFAH 03/01  Rp                   9.600
7446 SUTARI 03/01  Rp                   6.500
7985 ISTIQOMAH 03/01  Rp                   6.500
7993 TARWIYAH 03/01  Rp                   5.000
7977 PAHIR 03/01  Rp                   7.000
7984 KHINDONAH 03/01  Rp                 14.500
7437 NUR HIDAYAH 03/01  Rp                 12.000
7998 NUR FAIDAH 03/01  Rp                 12.000
7440 KUTSIYAH 03/01  Rp                 13.700
7988 TARSO 03/01  Rp                 10.000
7445 ZULEHO 03/01  Rp                 10.000
7448 NUR JANAH 03/01  Rp                 13.000
7443 NUR ENDAH 03/01  Rp                             -
7468 ROHIM 03/01  Rp                 10.000
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: