Laporan Koin Nu Sukorejo Desember II 2018

No. Toples Nama Alamat RT/RW  infaq 
315 NUR ROZIQIN 02/02  Rp                   8.000
317 ABDUL HADI 02/02  Rp                             -
321 MUJAHIDIN 02/02  Rp                             -
327 WAHYUDIN 02/02  Rp                   8.300
323 NUR AFANDI 02/02  Rp                   6.000
318 MUNDAKIR 02/02  Rp                             -
316 SUYUTI 02/02  Rp                 12.000
313 MUKMININ 02/02  Rp                   5.000
245 H. TAHRIR 02/02  Rp                             -
322 JUMIRAH 02/02  Rp                             -
326 ABDUL MUKTI 02/02  Rp                 11.500
330 SUWARDI 02/02  Rp                 10.000
325 AMINUDIN 02/02  Rp                   5.000
329 MU’ATIB 02/02  Rp                   6.000
332 MAWARDI 02/02  Rp                   2.500
336 MAHMUDI 02/02  Rp                   8.000
334 SAMSUDIN 02/02  Rp                             -
328 SHOLIKHIN 02/02  Rp                   5.000
335 SUROSO 02/02  Rp                 10.000
333 MUHTAROM 02/02  Rp                             -
331 NUR KHASANI 02/02  Rp                   8.000
251 UHAIRIYAH 02/02  Rp                 11.600
243 MAHFUD 02/02  Rp                   7.000
242 SODIQIN 02/02  Rp                             -
246 LUKMAN ARIF 02/02  Rp                   9.000
244 NASORI 02/02  Rp                   5.900
320 SABIT 02/02  Rp                   4.700
252 BISRI 02/02  Rp                   7.000
247 JAMBURI 02/02  Rp                             -
324 SISWOYO 02/02  Rp                 10.000
249 NANDHIN 02/02  Rp                             -
254 NASRUDIN 02/02  Rp                   6.900
260 SA’RONI 02/02  Rp                   5.000
257 SA’UMI 02/02  Rp                   1.000
314 ANGSOR 02/02  Rp                 10.000
261 SHOLIKHIN (IS) 02/02  Rp                 12.000
253 BAMBANG SUGIARTO 02/02  Rp                   7.500
256 MURTADHO 02/02  Rp                 10.000
264 SARNITI 02/02  Rp                             -
176 TUGIRI 01/02  Rp                   5.000
170 SUMARI 01/02  Rp                   5.000
169 DANURI 01/02  Rp                   5.500
171 SUTRISNO 01/02  Rp                             -
174 NARIYO 01/02  Rp                   8.400
173 NUR  ROKHIM 01/02  Rp                   3.700
177 NUR  FATONI 01/02  Rp                   7.000
259 SA’EH 01/02  Rp                             -
175 SHOLIKHIN 01/02  Rp                   7.500
172 SUPRIYANTO 01/02  Rp                             -
180 SLAMET ISKANDAR 01/02  Rp                   5.000
179 MURSIDIN 01/02  Rp                 10.000
178 SUBARI 01/02  Rp                   5.400
166 RIYANTO 01/02  Rp                             -
168 BONTARI 01/02  Rp                   5.000
158 NGATINI 01/02  Rp                             -
164 AHMAD BAROKAH 01/02  Rp                   5.000
157 NUR  KHOLIS 01/02  Rp                   5.000
159 BUDIONO 01/02  Rp                   2.000
167 ASRO 01/02  Rp                   6.000
160 DA’AN 01/02  Rp                   5.500
163 SLAMET (NIAH) 01/02  Rp                 11.800
162 NUR  AMIN 01/02  Rp                 17.900
161 PURWATI 01/02  Rp                 10.000
255 ABRORI 01/02  Rp                   7.500
263 BADRIYAH 01/02  Rp                   5.000
262 SARIATI 01/02  Rp                             -
241 ABDUL WAHID 01/02  Rp                 12.500
319 MUNDOR 01/02  Rp                   5.000
258 A.SAKUR 01/02  Rp                   4.700
161 MANISAH    Rp                             -
273 MUJIYAT    Rp                 14.500
265 SISWANTO    Rp                 10.000
266 HARTANI    Rp                             -
  KHOLIL    Rp                   5.000
274 SAHARI    Rp                             -
283 JAWAHIR    Rp                             -
287 SUTINI    Rp                   5.900
277 MINDO    Rp                       900
  JURI    Rp                             -
278 MUNTA    Rp                             -
284 AMIN SUBKHAN    Rp                   3.500
208 AMANAH 03/02  Rp                 10.000
216 PARNI 03/02  Rp                             -
213 BONALEM 03/02  Rp                   8.000
211 ZAMRONI 03/02  Rp                             -
206 NUR KHAMID 03/02  Rp                   5.000
210 GUNTORO 03/02  Rp                 13.500
224 SHOLEHAH 03/02  Rp                   8.500
217 ABRORI 03/02  Rp                             -
225 MARDIYAH 03/02  Rp                   5.000
223 SYAHID 03/02  Rp                 10.000
221 KASMAD 03/02  Rp                   6.000
226 ERFAN 03/02  Rp                             -
222 A.MANAF 03/02  Rp                 10.000
228 FAHRUDIN 03/02  Rp                   3.500
220 A.SHOFA 03/02  Rp                 12.900
227 MASHITOH 03/02  Rp                             -
210 NGADI 03/02  Rp                   5.000
214 KHOIRUDIN 03/02  Rp                 10.000
215 BASYARI 03/02  Rp                   5.000
209 SHOBIRIN 03/02  Rp                   5.000
207 A.ROHMAN 03/02  Rp                             -
205 THOHAR 03/02  Rp                   5.000
219 A.JALIL 03/02  Rp                             -
218 SAMSUDIN 03/02  Rp                 18.700
137 H.MUSLIKHUN 04/02  Rp                 10.000
133 ROFI’I 04/02  Rp                   5.000
135 SOBRI 04/02  Rp                 10.500
141 H.SA’AT 04/02  Rp                 21.500
138 MASUDAH 04/02  Rp                             -
134 FAHULUDIN 04/02  Rp                 10.000
36 MUSTAQIM 04/02  Rp                   8.500
182 MUJAHIDIN 04/02  Rp                 10.000
184 MUSBIHIN 04/02  Rp                   5.000
248 A.SYAFIK 04/02  Rp                 10.000
190 KUWAT SYAFI’I 04/02  Rp                             -
185 ALI FUDIN 04/02  Rp                   8.000
188 LUKMAN KHAKIM 04/02  Rp                             -
250 SAEFUDIN 04/02  Rp                   4.700
191 SUNDAKIR 04/02  Rp                   5.000
186 MUNTARNI 04/02  Rp                             -
192 SAERI 04/02  Rp                             -
181 SA’ID 04/02  Rp                 10.400
183 NUR RODIN 04/02  Rp                 10.000
139 FATIHIN 04/02  Rp                 10.000
140 NUR KHOLISIN 04/02  Rp                 10.200
143 BAREROH 04/02  Rp                             -
187 NUR YASIN 04/02  Rp                   5.000
189 A.HADI 04/02  Rp                   8.000
144 A.MANAF 04/02  Rp                             -
142 FITA M. 04/02  Rp                 13.000
193 IHWAN    Rp                   2.000
149 HANAFI    Rp                 15.000
197 ROMADHON    Rp                   5.200
147 MUHAIMIN    Rp                 10.000
196 NUR ROHIM    Rp                 10.000
153 YOHI SONURO    Rp                   5.000
150 KIP YANTO    Rp                   5.000
156 NUR HOZIN    Rp                   5.000
199 TAHMUDI    Rp                   2.500
198 SHOLIKHAH    Rp                   1.500
202 NUR KHOLIS    Rp                 10.000
195 ZAENAL ABIDIN    Rp                   5.000
201 KHUMAEDI    Rp                 10.000
203 SUBAIDI    Rp                   5.000
194 ALI MUJIB    Rp                 12.000
288 SO'IMAH    Rp                             -
280 BASIR    Rp              116.500
279 ANDI    Rp                 15.000
200 BAHRUL ULUM    Rp                   4.200
204 BADRUDIN    Rp                 10.000
132 SAIMAN    Rp                   5.000
145 WAHYUDI    Rp                             -
231 AMIN SAKAJI    Rp                             -
237 ROHMADI    Rp                             -
121 BONASIR    Rp                 10.000
130 ABDUL BASIT    Rp                   5.000
126 SUMARI    Rp                   3.600
229 ILYAS    Rp                   7.000
234 DIYONO    Rp                             -
235 SUMYATI    Rp                             -
239 UNTUNG JARI    Rp                             -
238 BOHAI ROMI    Rp                             -
129 SUGKOWO     Rp                 10.000
127 AMIN NASIR    Rp                             -
232 SODIQIN     Rp                             -
128 SANTOSO    Rp                   5.000
131 SUKRON    Rp                             -
123 SEHA BUDIN    Rp                             -
122 ROSIDIN    Rp                   5.000
233 NUR CAHYO    Rp                             -
236 MASRUHiN    Rp                   5.000
124 DARWATI    Rp                   5.000
240 TAMPISAH    Rp                             -
271 SHOLIHIN (IM)    Rp                   5.000
9452 HARNO    Rp                   3.500
  ANAH 02/01  Rp                             -
8024 AMBAR 02/01  Rp                   5.000
7513 ADMINAH 02/01  Rp                   5.000
7479 ALPIYAH 02/01  Rp                   5.000
8003 NGAHATUN 02/01  Rp                 10.000
8018 YAIMAH 02/01  Rp                   5.000
7516 NUR AINIYAH 02/01  Rp                   5.000
8021 SALAMAH 02/01  Rp                             -
8007 PUJI 02/01  Rp                   5.000
8001 MALEKHAH 02/01  Rp                   2.000
7520 BIYATI 02/01  Rp                   2.000
8004 ISFAIYAH 02/01  Rp                   5.000
7482 YAMRONI 02/01  Rp                 13.500
7509 IDAN 02/01  Rp                 10.000
8009 NGAHATI 02/01  Rp                   9.500
8022 MUPIDAH 02/01  Rp                   5.000
8005 NUR APIYAH 02/01  Rp                   3.000
8020 WATIAH 02/01  Rp                   4.000
8012 SARITI 02/01  Rp                   2.700
8015 KHIKMAH 02/01  Rp                             -
  SUYONO 02/01  Rp                   5.000
8023 ISTIANAH 02/01  Rp                   5.000
7511 MUSTIANAH 02/01  Rp                   4.000
  GHOZALI 02/01  Rp                             -
7510 TO'I 02/01  Rp                   5.000
7475 UMAYAH 02/01  Rp                             -
8016 SAIDAH 02/01  Rp                   5.000
8008 MUNDUSAH 02/01  Rp                   5.400
8006 MISRIYAH 02/01  Rp                   6.500
  UTIN 02/01  Rp                   5.000
7476 RIBUT 02/01  Rp                   5.000
7518 KHURI 02/01  Rp                   5.000
7844 SOREP 02/01  Rp                             -
8019 PURIDAH 02/01  Rp                             -
8014 MASUDAH 02/01  Rp                             -
7481 KARTIYAH 02/01  Rp                             -
7480 MUSYRIATUN 02/01  Rp                             -
8010 RATNA 02/01  Rp                   5.000
7519 DAYAH 02/01  Rp                   5.000
  KHAPSOH 02/01  Rp                   5.000
8013 ISTIKOMAH 02/01  Rp                   5.000
7482 WITRI 02/01  Rp                   3.000
7478 KARYANAH 02/01  Rp                   5.000
7515 MUSLEKHAN 02/01  Rp                   5.000
7477 UMYANAH 02/01  Rp                   5.000
7474 NIAH 02/01  Rp                   5.000
285 LINTANG 02/01  Rp                 10.000
  SIHIN    Rp                             -
  ROANAH    Rp                             -
  SOPI    Rp                   2.000
7457 SUMIATI 01/01  Rp                   5.000
7460 ROMLAH 01/01  Rp                   5.000
7459 SOPIYAH 01/01  Rp                   5.300
7456 AROFAH 01/01  Rp                   3.300
7782 SARMAH 01/01  Rp                   2.000
  HATI SETIAWATI 01/01  Rp                   2.000
7455 UZLIFATUL JANAH 01/01  Rp                   6.000
7784 SUREP 01/01  Rp                   2.000
7454 MARWIYAH 01/01  Rp                   4.000
7777 SARIPAH 01/01  Rp                   7.000
7783 TINA 01/01  Rp                   4.000
7781 ISAH 01/01  Rp                   4.600
7778 ATIK 01/01  Rp                   6.000
7779 SOLATI 01/01  Rp                   2.500
7776 WATI 01/01  Rp                   4.000
7452 INDANAH 01/01  Rp                   4.000
7780 ASIH 01/01  Rp                   6.000
7773 PINTIYAH 01/01  Rp                   5.000
7764 MUSRNIANA 01/01  Rp                   4.000
7772 YANTI 01/01  Rp                   4.000
7768 SAKDIYAH 01/01  Rp                   5.000
7766 RUMINI 01/01  Rp                   3.000
7767 ASPIYAH 01/01  Rp                   5.000
7771 WINARSIH 01/01  Rp                   4.000
7765 NUR AZIZAH 01/01  Rp                   5.000
7770 JANATIN 01/01  Rp                   5.000
7762 MANITI 01/01  Rp                   3.900
8032 AZIZAH 01/01  Rp                   5.000
7451 BU NARTI 01/01  Rp                   4.000
7763 SA'ATI 01/01  Rp                   5.000
7774 SIPON 01/01  Rp                   2.000
7453 CASLIMAH 01/01  Rp                   5.000
8031 MUDRIKAH 01/01  Rp                   3.000
8030 KHOTIMAH 01/01  Rp                   3.000
7449 MISTIATUN 01/01  Rp                   5.000
8628 ISMANAH 01/01  Rp                   3.000
8037 KOPIPAH 01/01  Rp                   5.000
7450 KOIMAH 01/01  Rp                   5.000
8026 NUR AROPAH 01/01  Rp                   5.000
7496 NUR HAYATI 01/01  Rp                   5.000
8025 DAIROH 01/01  Rp                   4.000
8029 ROHANAH 01/01  Rp                             -
8036 ANIK 01/01  Rp                   4.000
7494 NASEHAH 01/01  Rp                   5.000
7495 MARFUATUN 01/01  Rp                   3.300
7493 MUTOHAROH 01/01  Rp                   3.000
8033 IDA 01/01  Rp                             -
8034 MISIMAH 01/01  Rp                             -
7761 YOYOK 01/01  Rp                   3.000
7769 KHORIROH 01/01  Rp                   2.500
8035 NURYATIN 01/01  Rp                             -
7775 BU BIDAN ANIS 01/01  Rp                 50.000
7690 TURAH IANAH 06/01  Rp                   4.000
7697 ROWIYAH 06/01  Rp                   6.000
7695 ZAENATON 06/01  Rp                   2.500
7698 KOMARIYAH 06/01  Rp                   4.000
7691 KHUSNUL KHOTIMAH 06/01  Rp                   6.500
7758 KHOLIFAH 06/01  Rp                   3.000
7696 KHUSUSIYAH 06/01  Rp                   7.000
7502 FAIZIN 06/01  Rp                   6.500
7749 ROJANAH 06/01  Rp                             -
7506 KHOTIMAH  N 06/01  Rp                   4.000
7787 NUR KHOMSAH 06/01  Rp                 12.000
7533 TURYATI 06/01  Rp                             -
7789 HALIMAH 06/01  Rp                   5.500
7794 ANAH 06/01  Rp                   6.300
7537 ISTIHAROH 06/01  Rp                             -
7796 SOLEHAH 06/01  Rp                   4.000
7795 KODER 06/01  Rp                   5.000
7504 NUR AROPAH 06/01  Rp                   5.000
7505 SITI MURNI 06/01  Rp                   5.000
7699 AMANAH 06/01  Rp                             -
7700 TUTIANAH 06/01  Rp                   5.000
7485 BADRIYAH 06/01  Rp                             -
7692 KHOTIMAH  S 06/01  Rp                   5.000
7689 PURNOMO 06/01  Rp                   5.800
7756 WARTINI 06/01  Rp                   3.000
7755 MUSLIMAH 06/01  Rp                             -
7694 HUNAINAH 06/01  Rp                   4.500
7693 MUZAYANAH 06/01  Rp                   2.000
7754 SAIDAH 06/01  Rp                   6.000
7759 MURIPAH 06/01  Rp                   3.000
7488 NOIMATON 06/01  Rp                             -
7501 SARIATUN 06/01  Rp                   4.000
7751 HAFIDHIN 06/01  Rp                             -
7793 SUSILOWATI 06/01  Rp                   2.500
7790 KHERIYAH 06/01  Rp                             -
7788 AROPAH 06/01  Rp                   3.000
7786 MUATI 06/01  Rp                   4.500
7753 SARNO 06/01  Rp                 10.000
7726 SOFIYAH 06/01  Rp                   7.000
7750 YANTI 06/01  Rp                 14.900
7792 ROFIATUN 06/01  Rp                   8.700
7752 USWATUN HASANAH 06/01  Rp                   2.000
7791 NAISAH 06/01  Rp                             -
507 AHADAH 06/01  Rp                   5.000
7760 MUAWANAH 06/01  Rp                             -
7757 SAIMANAH 06/01  Rp                             -
  FINA    Rp                             -
7712 AGUS SHOLEH 04/01  Rp                   5.000
7724 ABDUL KHOLIQ 04/01  Rp                 20.300
7545 ABDUL MUFID/A SAKUR 04/01  Rp                             -
7722 M ANAS 04/01  Rp                   5.000
7723 ABD MUFID 04/01  Rp                   5.000
7721 UMANAP 04/01  Rp                   5.000
7718 MUNAWAR 04/01  Rp                   5.000
7503 PASOLI 04/01  Rp                   5.000
7714 NUROHMAN 04/01  Rp                   7.500
7703 ULINUHA 04/01  Rp                 10.000
7717 ROHMAT 04/01  Rp                   5.000
7713 NUR YATI 04/01  Rp                   4.000
7702 MUNDHOAP 04/01  Rp                 10.100
7710 SHOLIHIN 04/01  Rp                   7.500
7709 H SLAMET 04/01  Rp                 10.300
7711 NURUL AINI 04/01  Rp                             -
7706 MASHURI 04/01  Rp                   3.500
7684 AMAT ZAENI 04/01  Rp                             -
7683 ABD MANAF 04/01  Rp                             -
7705 NASOHA 04/01  Rp                   5.000
7546 HARNO 04/01  Rp                             -
7554 TAHMUDIN 04/01  Rp                 10.000
7550 A MUTAMAKIM 04/01  Rp                   5.000
7687 MUADIN 04/01  Rp                   1.000
7556 SAKDULLAH/GIONO 04/01  Rp                   3.000
7708 YUSUP 04/01  Rp                   5.600
7686 DHOPIRIN 04/01  Rp                   5.000
7678 M HASAN 04/01  Rp                   5.000
7682 ABU SAERI 04/01  Rp                   6.000
7555 AGUS MUAFA 04/01  Rp                 20.000
7530 BU MASLAKHAH 04/01  Rp                   9.800
7707 MUSLIKHIN 04/01  Rp                   4.000
7680 SAKDULLAH 04/01  Rp                   5.000
7681 ROSIDAH 04/01  Rp                             -
7685 MA'ID 04/01  Rp                   8.800
7522 NASTAIN 04/01  Rp                   5.600
7715 SAMSUDI 04/01  Rp                   5.000
7720 WAHYUDIN 04/01  Rp                   5.500
7547 ROZIKIN 04/01  Rp                   3.500
7552 ABD LATIP 04/01  Rp                             -
7549 MASTUR 04/01  Rp                   6.200
7553 NUR HADI 04/01  Rp                             -
7551 ALIMIN 04/01  Rp                   5.000
7548 HAMDANAH 04/01  Rp                             -
7523 NAHDUDIN 04/01  Rp                   5.000
7524 DUROH 04/01  Rp                   6.100
7528 TOHARI 04/01  Rp                   4.000
7497 DURI 04/01  Rp                   8.000
7508 SOPIYAN 04/01  Rp                   8.100
7521 AMINUDIN 04/01  Rp                   5.000
7531 JUMADI 04/01  Rp                   5.000
7527 A MUHSIN 04/01  Rp                   5.000
7500 ASRORI 04/01  Rp                 14.900
7529 NASRUDIN 04/01  Rp                             -
7525 SOBIRIN 04/01  Rp                   2.000
7526 A KHAMID 04/01  Rp                   3.000
7523 ALI MALIKI 04/01  Rp                   5.000
7701 KOMARUDINN 04/01  Rp                 13.500
  KHUDAEFAH 04/01  Rp                             -
7499 DASAAN 04/01  Rp                             -
7716 MUSLIH 04/01  Rp                   9.300
7704 ISMAIL 04/01  Rp                   5.000
7679 ABU SAID 04/01  Rp                   3.000
7677 MISKIYAH 04/01  Rp                             -
7719 ZUHRI 04/01  Rp                             -
7788 ZARKONI 04/01  Rp                             -
7498 MAKMUN    Rp                             -
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: