Laporan Koin Nu Babadan September I 2019

No No. Toples Nama Alamat Rt/Rw  infaq 
1 5969 MASUDAH 03/04  Rp                             -
2 9721 LILLIK 03/04  Rp                             -
3 9720 TUKIYAH 03/04  Rp                             -
4 9720 SIMU 03/04  Rp                             -
5 9723 BAWON 03/04  Rp                             -
6 9728 ROIDAH 03/04  Rp                             -
7 7231 ROMDIYAH 03/04  Rp                             -
8 7221 MUNAH 03/04  Rp                             -
9 7226 KHOLISAH 03/04  Rp                             -
10 7228 AMITI 03/04  Rp                             -
11 7222 ZAHROTUN NISAK 03/04  Rp                             -
12 7230 EKA 03/04  Rp                             -
13 7223 SAIDAH 03/04  Rp                             -
14 5971 JUMINAH 03/04  Rp              122.000
15 5961 AMINAH 03/04  Rp                 31.500
16   ROIPATU 03/04  Rp                   5.000
17 5964 ZAENURI 03/04  Rp                   3.000
18   KHURIPAH 03/04  Rp                 20.000
19   AISAH 03/04  Rp                 10.000
20 5963 WATIK 03/04  Rp                 10.000
21 9825 RUKAYAH 03/04  Rp                   1.700
22 9827 MAKMUROH 03/04  Rp                   7.400
23 9829 MAEMUNAH 03/04  Rp                 24.300
24 9832 MASEHAH 03/04  Rp                 37.600
25 9831 MUSLIHAH 03/04  Rp                   5.100
26 9834 NURFADLILAH 03/04  Rp                 10.000
27 9836 YANTI 03/04  Rp                             -
28 5938 RUMI'AH 03/04  Rp                             -
29 5966 PUJI H 03/04  Rp                 20.000
30 9722 YUNAENAH 03/04  Rp                             -
31 9835 NUR HIDAYAH 03/04  Rp                   5.000
32 9726 SRI MUAWANAH 03/04  Rp                             -
33 9723 KHOTIMAH 03/04  Rp                             -
34 9724 TIAMAH 03/04  Rp                             -
35 9719 MUNTIRAH 03/04  Rp                   5.000
36 5959 ARMUSANAH 03/04  Rp                             -
37   RIHANIYAH 03/04  Rp                 20.000
38   MUNDRIYAH 03/04  Rp                             -
39 5967 ALKOMAH 03/04  Rp                 16.000
40   NAHARI 03/04  Rp                 10.000
41 9826 MUKTI 03/04  Rp                   2.000
42   MAEMUNAH 03/04  Rp                             -
43 5965 NURYASIN    Rp                   5.300
44 9729 YATIMAH    Rp                             -
45 9718 RONDIYAH    Rp                             -
46 4403 ZUMROTUN    Rp                             -
47 7224 BASIROH    Rp                             -
48 4406 KHOTIJAH    Rp                             -
49   NURUL    Rp                             -
50 7232 SAONAH    Rp                             -
51 7227 NUR FAIZAH    Rp                             -
52 7225 HARMUNIS    Rp                             -
53 4404 SUTIYAH    Rp                             -
54 7229 SOIMAH    Rp                             -
55 4402 MUNARIYAH    Rp                             -
56 9828 MAWARTI    Rp                             -
57   AYALI    Rp                   5.700
58   NAPSIYAH    Rp                             -
59   MARWIYAH    Rp                             -
60   TIYOSO    Rp                   5.000
61   SAEFI    Rp                 12.200
62 4371 SAKDIYAH    Rp                 23.000
63   RISNA    Rp                             -
64   SOLEH    Rp                             -
65   SUNDRI    Rp                             -
66   SOIM     Rp                             -
67   NASRUL    Rp                             -
68   PIPAH    Rp                             -
69   ANISAH    Rp                             -
70   NISROHAH    Rp                             -
71   ST KOSARI    Rp                             -
72   HINDUN    Rp                             -
73   DUL MUNIR    Rp                             -
74   ABDUL ROZAK    Rp                             -
75   SUJINAH    Rp                             -
76   KHAMED    Rp                             -
77   TUHIN    Rp                             -
78   ROZAK    Rp                             -
79   MASLAHAH    Rp                 12.000
80   ROJIYAH     
81   ISMIYATI    
82   CHURIPAH    
83   ASKUR    
84   ASNAP    
85   NASRUL     
86   AMIN    
87   RAONDAH    Rp                 20.000
88   SAKDIYAH    Rp                 23.000
89 6383 SUTRIYAH 02/03  Rp                             -
90 8374 JUWARIYAH 02/03  Rp                             -
91 6442 SURYATI 02/03  Rp                 20.000
92 9273 SULASTRI/SLAMET 02/03  Rp                             -
93 6451 TURIPAH 02/03  Rp                 12.100
94   RONDIYAH 02/03  Rp                 15.000
95 6445 SUTIJAH 02/03  Rp                             -
96 6392 NAHRIYAH 02/03  Rp                             -
97 9274 MISTIYAH/ANTOK 02/03  Rp                             -
98 6446 LISTIANAH 02/03  Rp                             -
99 8373 IRMA 02/03  Rp                             -
100 9811 ERVA TRIANA 02/03  Rp                             -
101 6382 TABAROK 02/03  Rp                 15.000
102 6388 SITI AMINAH 02/03  Rp                             -
103 6389 NUR KOMAR 02/03  Rp                             -
104 6450 UMANAH 02/03  Rp                   5.000
105 6386 RAMINI 02/03  Rp                 11.200
106 6452 URIP SUGIARTI 02/03  Rp                             -
107 9275 KUSMIATUN/TUHIN 02/03  Rp                             -
108 6384 SAKDIYAH 02/03  Rp                 10.000
109 9282 ANA MURAH 02/03  Rp                 15.000
110 9278 BONISAH 02/03  Rp                   7.000
111 6381 NGATMINI 02/03  Rp                   7.000
112   ATIK W 02/03  Rp                             -
113 6390 MURYATI 02/03  Rp                 32.100
114 6443 TARWIYAH 02/03  Rp                 29.000
115 6447 AYUK 02/03  Rp                             -
116 9284 PATAROH 02/03  Rp                 10.000
117 9804 ISTIQOMAH 02/03  Rp                 15.000
118 6444 JUNADI/MISTIYAH 02/03  Rp                             -
119 9277 ANIK 02/03  Rp                             -
120 9283 SULASTRI/SUGI 02/03  Rp                 10.000
121 9803 SRI/UNTUNG 02/03  Rp                             -
122 9510 SITI FATIMAH 02/03  Rp                             -
123 9806 SITI SUNDARI 02/03  Rp                             -
124 8380 UMI HANIFAH 02/03  Rp                             -
125 9280 GIARSIH 02/03  Rp                             -
126 6385 RATMI 02/03  Rp                             -
127 9807 ISTIQOMAH/OKO 02/03  Rp                 17.000
128 9274 HJ.SAROH 02/03  Rp                 10.000
129 9281 IMRONAH 02/03  Rp                             -
130 9469 TANTI 02/03  Rp                             -
131 6449 MURNI 02/03  Rp                             -
132 6387 MUSROKHAH 02/03  Rp                             -
133 6449 ENI/ROTI 02/03  Rp                             -
134 8381 SOREP SURYANTO 02/03  Rp                             -
135 9807 SARMUTI 02/03  Rp                             -
136 8382 ENIAH/ROZI 02/03  Rp                             -
137 9808 ATIK SASOGI 02/03  Rp                 14.800
138 6441 KOMARIYAH 02/03  Rp                 40.000
139 9766 HJ. EKO 02/03  Rp                             -
140 9801 KIPTIYAH 02/03  Rp                             -
141 7343 TURADI 02/03  Rp                             -
142   KUSYATI 02/03  Rp                             -
143   SURIP    Rp                             -
144   NUR HIDAYAH    Rp                   6.000
145 9142 KHAERONAH 03/03  Rp                             -
146 9130 RONDIYAH 03/03  Rp                             -
147 9150 URIPAH 03/03  Rp                             -
148 9154 UMI MAYSAROH 03/03  Rp                 10.000
149 9121 ERNAWATI 03/03  Rp                             -
150 9143 SRI AMBARWATI 03/03  Rp                             -
151 9127 ZUBAEDAH MISKAM 03/03  Rp                             -
152 9119 DEWI ZULAEKHAH 03/03  Rp                             -
153 9164 MARIATUN 03/03  Rp                   5.000
154 9158 SITIQOMAH 03/03  Rp                             -
155 9122 SUMARNI 03/03  Rp                             -
156 9687 HJ NDARIYAH 03/03  Rp                             -
157 9161 SHOPARIYAH 03/03  Rp                             -
158 9149 ZUBAEDAH SLAMET 03/03  Rp                             -
159 9141 HJ TURIYAH 03/03  Rp                             -
160 9160 SARIPAH 03/03  Rp                             -
161 9133 NURIYAH 03/03  Rp                             -
162 9151 TUNTUN 03/03  Rp                             -
163 9147 MURIP 03/03  Rp                             -
164 9125 NARTI 03/03  Rp                             -
165 9155 TITIK 03/03  Rp                             -
166 9144 MUSYAROPAH 03/03  Rp                             -
167 9162 MURIP S 03/03  Rp                             -
168 9129 SUTIYAH 03/03  Rp                             -
169 7106 HJ MUZAYARAH 03/03  Rp                 20.000
170 9159 TATIK 03/03  Rp                             -
171 9134 TUSRI 03/03  Rp                             -
172 9137 UMI  03/03  Rp                             -
173 9156 LINA 03/03  Rp                             -
174 9139 BADRIYAH 03/03  Rp                             -
175 9153 TURAH 03/03  Rp                             -
176 9140 WINDAYAH 03/03  Rp                             -
177 7105 MUDAH 03/03  Rp                             -
178 9123 SITI MUANAH 03/03  Rp                             -
179 9136 SANIYATI 03/03  Rp                             -
180 9135 KUSTIYAH 03/03  Rp                             -
181 9152 KIPTIYAH 03/03  Rp                             -
182 9163 SRIATI 03/03  Rp                             -
183 9148 SUMANAH 03/03  Rp                             -
184 9117 KHURIPAH 03/03  Rp                             -
185 9126 TAKHAN 03/03  Rp                             -
186 9128 MUSLIHAH TOHARI 03/03  Rp                             -
187 9157 ROHMATUN 03/03  Rp                             -
188 9145 HJ AMANAH 03/03  Rp                             -
189 9124 HALIMAH 03/03  Rp                             -
190 9683 MIFTAKHUL JANAH 03/03  Rp                             -
191 9120 SAPRIYAH 03/03  Rp                             -
192 9118 SUMIRAH 03/03  Rp                             -
193 9132 SHOLIKHAH 03/03  Rp                             -
194 9136 MUANAH 03/03  Rp                             -
195 9146 SUMINAH 03/03  Rp                             -
196 8052 KHOLIFAH 03/03  Rp                             -
197 9458 MIRTA 03/03  
Share on Google Plus

About Asrofi

0 comments: